RBI آخرین به روزرسانی ها: RBI نگرانی های مربوط به مجوزهای بانکی را برای شرکت ها کاهش می دهد

Shaktikanta Das ، فرماندار RBI تلاش کرد تا نگرانی در مورد توصیه های گروه کاری داخلی در مورد مجوزهای بانکی به خانه های صنعتی را کاهش دهد.

فرماندار گفت که RBI تاکنون تصمیمی در مورد مجوزهای بانکی اتخاذ نکرده است و توصیه ها در این زمینه از یک کارگروه داخلی است.

فرماندار افزود كه گزارش در مالكيت عمومي است و RBI منتظر پاسخ ذينفعان خواهد بود و فقط پس از بررسي آنها تصميمي در مورد دادن مجوز بانك به خانه هاي صنعتي اتخاذ خواهد كرد.

این مسئله در چند روز گذشته اختلافاتی را ایجاد کرده است که بسیاری از آنها از جمله فرماندار سابق RBI و معاون فرماندار Raghuram Rajan و ویرال آچاریا با انتقاد از توصیه های مربوط به موضوع نقدینگی متصل شده ، صحبت کردند.