Lakshadweep: هیئت وزیران قرار دادن فیبر نوری زیر دریایی را تأمین می کند تا باند پهن باند پرسرعت به Lakshadweep ارائه دهد

دهلی نو: کابینه اتحادیه روز چهارشنبه نصب یک کابل فیبر نوری زیر دریا به 11 جزیره لاکشادویپ را برای ارائه اتصال به اینترنت باند پهن پرسرعت تصویب کرد ، وزیر اطلاعات و پخش رادیو پراکاش جاوادکار روز چهارشنبه گفت

این مورد در خط موردی است که اخیراً در جزایر آندامان و نیکوبار گذاشته شده است.

وی گفت که کابینه همچنین ایجاد مراکز داده 1 کروری را تصویب کرده است.