Bombay HC از ادغام بانک Lakshmi Vilas ، DBS خودداری می کند

دادگاه عالی بمبئی روز پنجشنبه از ادغام ادغام بانک لاکشمی ویلا (LVB) با DBS Bank India خودداری کرد که از 27 نوامبر لازم الاجرا خواهد بود. دادگاه دادگستری نیتین جمدار و میلیند جدادا در حال رسیدگی به دادخواست های گروهی از مروجان بیماری بود Lakshmi Vilas Bank و Indiabulls Housing Finance Ltd ، ادغام را به چالش می کشند.

“ما از رفع موقت درخواست کنندگان برای ممانعت از ادغام امتناع می کنیم. دادخواستها برای رسیدگی در 14 دسامبر قرار می گیرند وقتی پاسخ دهندگان (بانک ذخیره هند ، LVB و DBS بانک هند) اظهارنامه های خود را در پاسخ ارائه دهند ،” دادگاه گفت.

روز چهارشنبه ، هیئت دولت اتحادیه برای محافظت از منافع سپرده گذاران و کارمندان LVB ، طرح ادغام بانک Lakshmi Vilas با DBS Bank India Ltd را تصویب کرد.