کار برج خنک کننده چیست؟

کاهنده دور (گیربکس): سیستمی که نیروی انتقالی و تعداد دور موتور را تهیه می کند و به پروانه منتقل میکند. در برج خنککننده مدار بسته، آب از باطن کویل جریان پیدا می کند و هوا بر بر روی کویل دمیده میشود. عموماً در برج خنک کنها آب گرم به وسیله لولههایی به بالای برج منتقل شده و در آنجا یا این که به شکل طبیعی یا این که کلیدی آبفشانهایی به سمت زیر برج به جریان میافتد که در ارتفاع این مسیر اساسی اعتنا به جور برج به شیوههای گوناگون کلیدی جریان هوای سرد عکس العمل میکند. آب یا سیال بیش از حد گرم شده ای که به وسیله چگالنده های خانگی و صنعتی تولید شده بوسیله سیستم پایپینگ (لوله کشی) حساس به کار گیری از یک پمپ به بالای برج خنک کن منتقل می گردد و در آنجا به وسیله نازلها ( آبپاش / اسپری ) در داخل برج خنک کن به گردش در می آید و در معرض جریان هوای خنک و خشک که به وسیله یک حرفه محوری به درون کولینگ تاور تزریق شده و یا گاها سوای دخالت رشته در باطن برج خنک کن جریا ن دارد، قرار میگیرد. دیواره های برج خنک کننده: بدنه اصلی برج که اتاقک حساس را تشکیل میدهد و سطوح پرکننده در درون آن قرار میگیرد. همین سیال برای تماس خوبتر مهم جریان هوا بر روی سطح ها تبادل حرارت که ممکن است کویل مسی مدار بسته باشد یا پکینگ مدیا ( Fill ) دارای فشار کمترتوسط افشانک ها پاشیده می گردد؛ به همین سبب ساز از شتاب سیال کاسته می شود تا میزان دریفت قطرات آب اندکی کاهش یابد. برج خنک کننده مکعبی ساخته شده بوسیله این مجموعه، حیاتی کمترین مقدار شکاف ممکن تهیه و تنظیم شده و به این ادله فشارها به پیچ و مهره های نصب شده، به کمترین مقدار خود رسیده است. سیال خنککاری می بایست درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان دریافت میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. در اینجاست که می بایست از برج خنک کننده صنعتی و یا این که برج خنک کننده خانگی برای خنک سازی سیال استعمال نمود. امروزه ابزاری نظیر وکیوم های برج خنک کننده و پاک کننده های پکینگ برج که به جهت پاکسازی و رسوب زدایی اسفاده می شوند طرز های کاربردی هستند که بدون خاموش نمودن سیستم می قدرت از آنان استعمال کرد. زمانی که همین گرما توسط چیلر از کندانسور (Condenser) خواه جذبی و یا این که تراکمی کلیدی هر ظرفیتی جذب می گردد و هوای اطراف راخنک می کند یک برج خنک کننده می تواند اصلی استفاده از یک سیستم گردش آب منجر گشوده خنکشدن چیلر گردد. برج خنک کننده مدار بسته به سیستمی گفته می شود که آب یا هر گونه سیال فرآیندی دیگر داخل مدار بسته خویش را بوسیله یک سیکل بسته خنک می کند. بوشهر شهری هست مهم اقلیم مرطوب و از همین رو یک برج خنک کننده نمی تواند کار خویش را به لطف انجام بدهد. اما به طور کلی برج هایی وجود دارند که حتی در دمای منفی 15 مرتبه هم به عمل خود فارغ از هیچ مشکلی ادامه می دهند. سیال دارای از دست دادن گرمای نهان تا نزدیکی دمای مرطوب هوا، خنک سازی می گردد و از قسمت فلنچ خروجی در نصیب تشتک، برج خنک کننده را به مقصد چگالنده خانگی یا صنعتی برج خنک کننده دماتجهیز ترک می کند. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد فن محوری برج خنک کننده لطفا از تارنما ما دیدن کنید.