چطور بهترین مرکز مشاوره و یا یک روانشناس خوب را پیدا کنیم؟

ازدواج یک مرحله بسیار حساس زندگی و سنگ بنای تشکیل خانواده میباشد که نیکی صرفا به جهت زن و مرد، بلکه برای نسل های بعد هم آخر و عاقبت ساز هست .افرادی که قصد همسر گزینی دارا‌هستند اصلی معیارهای علمی انتخاب، آشنـا شده و راهنمـایی های حتمی را اخذ می نمایند و در همین زمینه بر مهارتهای ارتباطی و شناخت تفاوتهای فردی و نیازهای یک زندگی مشترک تأکید می شود. در همین جلسه، دکتر مسعود جانبزرگی مدرس پررنگ و روان درمانگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشکده به عنوان سوپروایزر حضور داشتند. این کلینیک با همراهی جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران عملکرد کرده هست تا قدمی در جهت بهبود نحوه زندگی مراجعان خویش برداشته باشد. آماده ارائه سرویس ها به مراجعان عزیز می باشد. معتوقی گفت: خدمات مرکز در راستا های مختلف تخصصی و مهم حضور مشاورین خبره ارائه می شود. کارخانه تخصصی سوپرویژن مهم راه درمان شناختی رفتاری ویژه روانشناسان و مشاوران اساسی حضور مراجع واقعی در مرکز مشاوره خانواده برگزار شد. مرکز مشاوره روانشناسی فراز حیاتی پنج دپارتمان تخصصی در حوزه های خانواده درمانی و مشاوره ازدواج، مشاوره نوباوه و نوجوان، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی و سازمانی و مشاوره و جاری درمانی شخصی می باشد که هر یک از آنان به وسیله متخصصین آن حوزه مدیریت و برنامه ریزی می شود. همین مرکز در جهت هدف ها آموزشی، پیشگیری، پژوهشی خدماتی مهم همکاری جاری شناسان، مشاوران به تیتر یک منشا حمایتی، اساسی رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد فراهم خدمت رسانی به دانشجویان و کارکنان با شخصیت دانش کده آل طه می باشد. عمده مردم اتفاق حیث دارا هستند که یک ارتباط جنسی بیرون از چهارچوب ارتباط (ازدواج، نامزدی و یا حتی دوستی) توطئه محسوب می شود و دو طرف به مشاوره خیانت همسر نیاز دارند، ولی ارسال نوشته عاشقانه چه می شود؟ اکثر جواب دهندگان (۷۱٪ -۷۶٪) گفتند که تماس جنسی فیزیکی اهمیت فردی بیرون از ارتباط همیشه آستانه خیانت را مرکز مشاوره خانواده تهران برآورده می کند. مرکز مشاوره کالج آل طاها متعلق به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.