پیستون دیزل ژنراتور چیست؟

بعد از گرم شدن پیستون و انبساط بعد ها آن به صورت دایره در می آید و اهمیت لقی مقداری باطن سیلندر حرکت میکند. این بدان معناست که لقی در همین پیستون میبایست اندکی اکثر از لقی در پیستونهای چدنی باشد، معمولا برای دوری از انبساط پیستونها از روشهای مخصوصی استعمال می گردد . بیش از 60 درصد اصطکاک باطن موتور از حرکت تیم پیستون ناشی می شود ، بدین ترتیب همین نصیب از اصلیترین بخشهای تمرکز برای بهبود کارایی موتورها است. تقویت حلقه نشین : هنگامی پیستون در سیلندر بالا و ذیل می رود رینگهای چگالی هم در رینگ نشینها بالا و ذیل می‌رود هنگامی پیستون در نقطه های مرگ بالایی و پایینی جهت حرکت خود را عوض می‌نماید هر رینگ لحظه ای از پیستون عقب می ماند همین تاخیر لحظه ای از اثر لختی و خلاصی جانبی حلقه ناشی می شود لحظه ای آن گاه بغل حلقه نشین به رینگ می خورد و ان را در سیلندر بالا و ذیل می راند وقتی حرکت انبساط اغاز می شود فشار شدید ناشی از احتراق رینگ دانسیته بالایی را به شدت به سطح پایینی رینگ نشین می فشارد همین بازخورد های مکرر باعث ساییدگی رینگ نشین بالایی می شود برای رویا رویی مهم این سایش در بعضی از پیستونها حلقه نشین بالایی را تقویت می کند . پیستونها اکثر اوقات سه مدل رینگ دارا‌هستند که رینگهای چگالی کم، رینگهای بالا هستند. این صدا از قسمت بالای موتور شنیده می شود اما از صدای تک تک موتور گنگ خیس می باشد و به طور معمول زمانی شنیده می شود که موتور احتیاج به پایانی توان خویش دارد ، به این معنی که موتور گرم و دارای سرنشین کامل بوده و اتومبیل سنگین میباشد و یا این‌که از سر بالایی بالا می رود و می بایست پدال گاز را تا انتها فشار داد . برای این که مصرف روغن بهخوبی در اختیار گرفتن شود، در پشت همین رینگها از منبسط کنندههای فنری به کار گیری میشود. زیبایی چرخه دو زمان همین میباشد که نسبت به دسته شبیه چهارزمانه انرژی تولیدی بیشتری دارد، زیرا دو برابر عمده احتراق انجام میدهد (بهجای این که در هر چرخه یکبار عمل انجام دهد، دارای هر توشه رفتوبرگشت یک فرآیند کار انجام میشود) به این ترتیب فعالیت انجامشده در این طرح بیشتر است.پیشرانههای پیستون متقابل همیشه وجود داشتهاند و از حدود سال ۱۹۰۰ در کشتیها، تانکها و لوکوموتیوهای راهآهن مورد به کارگیری قرار میگیرند. در همین گونه از پمپ ها انتقال انرﮊی از به سیال دائما انجام می شود. اگر پیستون ها را بر مبنا گونه موتور نوع بندی کنیم، بایستی به دو گونه پیستون دو روزگار و چهار دوران اشاره کنیم. یکی از شاخصهای محاسبه عملکرد کارکرد موتور بررسی عیوب پیستون و استراتژی برای برطرف شدن آن است، در ادامه قصد داریم که به این مطالب حساس بپردازیم تا درصورتیکه این مشکلات برای شما پیش آمده میباشد بتوانید به راحتی آن را برطرف یا وقتی که به تعمیرگاه مراجعه میکنید بتواند دیتاها صحت را به تعمیرکار ارائه دهید تا اختلال حل شود. این حلقه روغن را بر روی جداره سیلندر صرفا به اندازهای باقی میگذارد که به جهت روغن کاری پیستون و رینگ لایه روغن تشکیل شود. اتصال مستقیم اساس پیستون به بدنه موجب می شود تا مقطع تحمل کننده فشار در پیستون برای تحمل حداکثر فشار داخل سیلندر ارتقاء یابد. ولی در تراز آخری ساخت به منظور افزایش استحکام، عملیات حرارتی نیز بر بر روی آن انجام می شود. که داخل همین گوشه و کنار چند چرخ وجود دارد که بر روی شفت متصل می شوند. از این آب کروم اکثر اوقات روی پیشانی حلقه پیستون به کار گیری میشود. علت استعمال از آلومینیوم، سبک شدن آن می باشد ولی از آنجایی که آلومینیوم یک فلز نرم هست لذا به جهت استحکام بیشتر آن از عناصر آلیاژی دیگری هم استعمال می شود و در غایت تراز پیستون را دارای موادی همچون «قلع و یا کادمیوم» پوشش می دهند. گهگاه در پیستون ها از «تیغه نگهدارنده اینوار» استعمال می شود. انسان ها از زمانه های قدیم سعی در انتقال و جا به جایی آب داشته اند که اساسی طرح پیچ اقلیدس توانستند آب را از رودخانه ها به زمین های کشاوورزی بیاورند. این دستگاه اهمیت انتقال انرژی مکانیکی به سیالات اثر اصطکاک آن ها اهمیت لوله و بقیه تجهیزات را کاهش دیتا و آب را دارای فشار بیشتری منتقل می کند. در اثر گرمای و حجمی گرفتگی شدید پیستون پیش میآید و نماد آن تقتق كردن است و معمولاً به رخ لب پریدگی و یا آب شدن در نصیب وسط آن میباشد. گشادی محل رینگها باعث وارد شدن ضربات شدید به رینگها می گردد كه منجر شكسته شدن آن‌ها نیز میشود. این رینگها باعث می گردند که در محیط احتراق فشار ناشی از احتراق و جرم باقی بماند و از کمپرس رد کردن دوری کند. مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک کردن کمتر از میزان اضطراری بوسیله روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همچنین تهیه نبودن فشار وارده به پیستون که میتواند از تهیه و تنظیم نبودن مقدار تزریق و یا زمانبندی احتراق نشات بگیرد سبب به رخنه خوردگی پیستون میشود. هنگامی که داخل گوشه و کنار احتراق مخلوط هوا و سوخت محترق می شود، انرژی حاصل از احتراق در فضای بسته به مرحله پیستون وارد می شود و آن را به پایین می راند. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه خرید پیستون پیکان لطفا از برگه ما بخواهید.