پرشر سوئیچ قابل تنظیم

در همین مقاله آموزشی کاراباما بهصورت تماما معمولی و عمیق به توضیح و تفسیر فعالیت پرشر سوئیچ هوا پکیج پرداخته تا کلیدی طرز عمل و طریقه عیبیابی آن آشنا گردید و در رخ یادگیری صحیح و به عمل بردن همین آموزشها قوی به تعمیر و سرویس پکیج دیواری میباشید، اما می بایست توجه داشته باشید که این آموزش بهصورت تئوری بوده و به جهت تمام شدن دیتاها و بضاعت کامل در عیبیابی و تعمیر پرشر سوئیچ هوا پکیج میبایست اقدام به گشوده نمودن و بررسی پرشر سوئیچ هوا پکیج از نزدیک نمایید تا پرسه تدریس تعمیر، عیبیابی آن بهصورت تمام طی قیمت سوئیچ لو پرشر شود. سخن نمائیم. با ما ملازم باشید تا به طور تام در گزینه این قطعه صحبت کرده و شما اصلی همگی چیز در گزینه همین قطعه آشنا نمائیم. به جهت در اختیار گرفتن عملکرد درست رشته و دودکش مورد به کار گیری در پکیج دیواری از قطعه ای به اسم دکمه فشار یا این که پرشر فن به کارگیری می شود. در پرشر سوئیچ های دیفرنشیال دار یا این که Differential Pressure Switch ، دامنۀ دو‌مین هم تعریف‌و‌تمجید شده که در واقعیت دامنۀ آلرژی کارایی آن می باشد. پرشر سوئیچ هوا دانگز سری GW A6 به طور معمول در سیستم های در دست گرفتن فشار هوا به کار گیری می شود و وظیفه آن بالا بردن ضریب اطمینان در کارایی سیستم است. که جهت تولید ایمنی خوبتر هست از دودکش دو جداره به کار گیری شود. سوئیچ فشار گاهی به جهت عملکرد خوبتر به وسیله یک فنر ساخت تعادل تهیه میشوند. در تراز اولیه قبل از روشن شدن فن ارزیابی می گردد تا فن پکیج تماماً باز باشد و در شکل بسته بودن سیستم متوقف شده و دستگاه ارور می دهد و چنانچه گشوده باشد موفقیت فرمان واضح شدن حرفه را می دهد، در تراز دوم پس از روشن شدن فن پرشر هوا دوباره بوسیله برد ارزیابی و در اختیار گرفتن می شود و در رخ عملکرد نامناسب دستگاه مجدد نادرست می دهد و دستگاه را خاموش می کند. دستگاه شما نیاز به دست‌کم 4 توشه فشار دارااست تا کار خود را به صدق انجام دهد. اکثر اوقات پرشر سوئیچ ها بصورت تفاضلی کار کرده و در رخ رسیدن اختلاف فشار به حدی مشخص و معلوم سوئیچ می دهند ،سوئیچ ها به دو رخ NO و یا این که NC می باشد و ما را از رسیدن فشار به مقادیر آیتم لحاظ پرشر سوئیچ آب خانگی باخبر می سازند. پرشر سوئیچ اهمیت سیال در رابطه میباشد و تحت اثر گذاری فشار سیال می باشد درنتیجه باید پرشرسوئیچ متناسب اصلی فشارمورد حیث باشد و اساسی واحد تشخیص فشار همخوانی داشته باشد. پرشر سوئیچ ها نوعی سوئیچ میباشند و در زمانی که فشار ورودی به میزان تعیین شده برسد، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و با ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع میکنند.