ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

بعضی از مهمترین مشخصات پمپهای دوزینگ در ادامه ذکر خواهند شد. حتمی به ذکر میباشد که برند انتخابی در مقدار خطای پمپ تاثیرگذار می باشد و یکی از از برندهای اعتبار این مدل پمپ، دوزینگ پمپ اتاترون می باشد. انواع پمپهاي ديافراگمي عبارتند از: ۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي نظیر ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه نمونه كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است. معايب روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-خرابي شيرهاي يك طرفه داخلي. ۳ -شيريك طرفه خروجي ۴ -لوله ورودي وصافي. هست مسائلي كه باعث كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در نصیب ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… سوله استخر شنا مدرن اهمیت انبوه مواد شیمیایی است که در مخازن اصلی دوز جداگانه محافظت می شوند و کلیدی کنترل خودکار و پمپ دوز به جهت بالا بردن مواد شیمیایی متعدد به عنوان آیتم نیاز برای کنترل کیفیت آب خواهند بود. از سوی دیگر اهمیت دقت به پیشرفت هایی که کشورمان در سال های اخیر داشته و چشم انداز هایی که به جهت پیشرفت صنعت به خصوص صنایع مربوط به نفت و گاز و دیگر مواد شیمیایی مالامال با دارااست بر لزوم شناخت یک مهندس شیمی دارای پمپ ها و مخازن می افزاید. پمپ هاي دو ضربه اي را به دليل كم كردن شدت ضربه و ظـرفيت بيشتر و تقريبـاً يكنواخت كردن جريان در خروجي بيشتر از پمپ هـاي يك ضربه اي بكار مي برند. بدین ترتیب چه چیزی پمپ را به پمپ دوز و نه پمپ اندازه گیری تبدیل می کند؟ اما اعتنا کار آن‌ها اصلی دقت به توجه های تولید شركت سازنده، متعدد می باشد. آنها اصلی سازگاری شیمیایی گسترده و دقت آنان در دوز نمودن مواد شیمیایی در مقادیر ناچیز مشخص و معلوم می شوند. بیشترین کاربرد همین پمپ ها در صنعت های پلاستیک و مواد غذایی است. دوزینگ پمپ ها را می قدرت از حیث مورد ها متمایز دسته بندی کرد. پمپ های پروسس: این گروه شامل نوع ای از پمپ ها می باشد که گنجایش های دوزینگ بالا و یا فشارهای بالا را تأمین می کند. ٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه سبب بالا رفتن فشار بخار مايع مي شـود(زودترتبخيرشـدن مـايع درورودي پمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون به‌وجود مي اورد ٤-زياد شدن طول مكش پمپ ها. به طبع در سیستم های دوزینگ پمپ مقدار دبی و فشار از گزاره پارامتر های اهمیت اهمییت بالا هستند.و به همین جهت اکثر دوزینگ پمپ های ساخته شده با دبی قابل تنظیم میباشند. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار عمده در مورد قیمت پمپ دوزینگ اتاترون لطفا به تماشا از وب تارنما ما.