وکیل پابه یک دادگستری تهران + معرفی بهترین وکیل دادگستری + مشاوره تلفنی

چون طریق تعبیروتفسیر پرونده از دیدگاه وکیل متعدد است. میترا ضرابی وکیل شالوده یک دادگستری و یکی از از مدرسین خوب در حوزه دستمزد دولتی و یک نماینده قانونی عالی زن است. موسسه حقوقی فرهنگ وتمدن تفاهم اساسی در اختیار کلیدی تشکیل دپارتمان تخصصی وصول مطالبات دارای در اختیار داشتن وکلای شالوده یک دادگستری و مشاوران حقوقی متخصص و مجرب مهیا ارائه سرویس ها در زمینه وصول مطالبات می باشد. ایشان سابقه سه عصر عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را داراست و در سال 95 ریاست کانون مرکز برعهده ایشان بود. از دوران تشکیل کانون وکلای دادگستری مرکز، امینی جوانترین رئیس و عضو هیئت مدیره کانون میباشد. حقوقدان و نماینده قانونی مبنا یک دادگستری، کاربر هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به مدت 20 سال و حاکم بازنشسته دادگستری میباشد. محمود حبیبی نماینده قانونی اساس یک دادگستری، بازرس و کاربر اهمیت هیئت مدیره کانون مرکز است. ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال اهمیت درجه استادیاری، کاربر کمیسیون حقوقی خزانه مسکن، عضویت در کمیته انضباطی باشگاه استقلال و مشاور حقوقی مدیر برهان به مدت 2 سال، عضو حقوقدان کمیته انضباطی دانش گاه علم ها و فوت‌و‌فن دریایی و … عیسی امینی وکیل ایرانی، استادیار دانشگاه، رئیس کانون وکلای مرکز در سال 98 و رئیس مجموعه حقوق و دستمزد دانشکده آزاد واحد تهران مرکز بود. عضو هیات علمی تیم دستمزد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و مدرس حقوق مدنی است. در اکنون حاضر کاربر حساس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است. او زاده 1352 در نوشهر است. پایه یک دادگستری می تواند از طرز خط مش های رسمی به موکل خود امداد نماید و در دادگاه از او دفاع نماید، بعضا از موکل ها خیال می نمایند که نماینده قانونی اساس یک دادگستری، از طرز آشنایی حساس قاضی پرونده و فریم قضایی می توانند نقص‌ آن ها را حل کنند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه وکیل شهر کرج بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.