هند برای تقویت سهم بازار تولید برخی محصولات را ارتقا می دهد

دهلی نو: دولت هند در روز دوشنبه گفت که به عنوان بخشی از تلاش ها برای کاهش واردات و فشار صادرات ، تولید محصولات منتخب ، به ویژه خطوطی که چین سهم بزرگی در بازار جهانی دارد ، را ترویج می کند.

نیتین گادکاری ، وزیر MSME هند (شرکت های کوچک ، کوچک و متوسط) ، در یک کنفرانس مجازی گفت که دولت قصد دارد سرمایه گذاری های خارجی را در مناطق از پیش مشخص شده ، ارتقاures مشارکت های مشترک و حمایت از مشاغل محلی برای گسترش سهم هند از بازارهای جهانی انجام دهد.

وی گفت: “فرصتی برای هند در بخشهایی فراهم می شود كه چین سهم زیادی در بازار جهانی دارد.”

در چند ماه گذشته ، دولت ضمن ایجاد محدودیت در واردات محصولات چینی ، مشوقهای مرتبط با تولید را برای تولید محصولات الکترونیکی ، تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی اعلام کرده است.