نگاهی به تاريخچه عمان + تصاویر

مردمان عمان هم نظیر عمده مردمان خاورمیانه به تفریح عشق و علاقه زیادی دارند. در اواخر قرن سوم و اوائل قرن دوم قبل از به دنیاآمدن سد مأرب در میهن سبا ویران میشود، حساس ویران شدن سد یک کودتا اجتماعی واقتصادی برپا میگردد وتمام مردم سبأ به مناطق اطراف متفرق میشوند، وپس از ویرانی وانحطاط سد مأرب، فامیل بزرگ بنی ازد به عمان سفر میکنند. مهمترین مبارزه بنی ازد حیاتی ایرانیان مقیم عمان بود که به جنگ ((سلوت)) مشهور است. همین کشور، کشوری پادشاهی بهحساب میآید که در سده ۱۹ میلادی در اوج توان خویش به سر میبرده است. بهرهگرفتن از موجهای نیلیرنگ دریای عمان و سواحل صخرهای در امتداد دشتهای کویری وسیع، توانسته گردشگران اکثری را به خویش جذب کند. این به معنای ناامنی شغلی کمتری برای شما وقتی است که کار در عمان را آغاز کرده اید. در پی کنجاوی وحفریات در ارتفاع وعرض مملکت عمان اثرها معادن مس پیدا شدهاست، در حال حاضر هم مس یکی از از اقتصاد مهم مرز و بوم عمان به شما میآید، آن گاه از اینکه این معدنها نوسازی شدهاست از جانب دولت، ویکی از معدنها کلیدی میهن معدن مس صحار است. از همین حفریات پیدا میگردد که عمان درآن دوران رابطه ها تجارتی گستردهای در مابین عجم و هند وبلاد (مابین النهرین) یا این که میانرودان داشتهاست واین رابطه ها تجارتی متین بودهاست. در آن دوران عمان تازه از دوره یخبندان خارج شده بود. حوزه‌ چک حیطه ای هست در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدا 24 مایل دریایی می باشد. فصل سوم – ناحیه انحصاری اقتصادی و فلات مجموعه کشورها ماده 14- دستمزد حاکمه و صلاحیت در ناحیه انحصاری اقتصادی – دستمزد حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی کشور‌ایران در ماورای دریای سرزمینی که حوزه‌ انحصاری اقتصادی نامیده می شود به تفسیر تحت اعمال می گردد: الف – اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و اداره همگی منابع طبیعی جاندار و بی جان بستر و زیربستر دریا و آب های بر روی آن و انجام بقیه کار های اقتصادی مرتبط با بهره برداری از آب، باد و جریان های دریایی جهت ایجاد انرژی. انجام فعالیت ها و تمرینات نظامی بیگانه عده آوری اطلاعات و هر نوع عملی که کلیدی منافع و دستمزد جمهوری اسلامی کشور‌ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات مجموعه کشور ها منافات داشته باشد ممنوع است. نوعی کشتی در عمان وجود دارد که بنام «مجان» معروف است. همچنین فن دیگری از قنات نیز در عمان وجود داراست که بنام «داوودی» دارای شهرت است. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط دارای هتل کمپینسکی عمان وب وبسایت خویش باشید.