نمونه های زنده و واقعی 10 شخصیت کارتونی!

مهمترین ویژگی طهماسب به تیتر یک برنامهساز همین است که او توانسته طی چهار دهه یک سری نسل را با عروسکهای محبوبش کلاهقرمزی و پسرخاله همپا نماید که همین مسئله بر کاربلدی وی در این عرصه صحه میگذارد. طهماسب اصلی عروسکهای «کلاه قرمزی و پسرخاله» توانست طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان ده سال شصت و هفتاد و شمسی را حساس خویش همپا کند. شخصیتهایی که یک‌سری نسل را حساس سحر و جادوی خویش همپا کرده و آرزوهایشان را به شخصیت کارتونی دختر کلیدی لباس بنفش تصویرکشیدهاست. او قدرتمند و مستقل است و آنچه را به نظرش صحیح است انجام میدهد، حتی در صورتی که در تقابل حساس فرهنگ و تمدن جامعه باشد. در این در بین نکته قابل تامل همین است که مهمترین اثر شاخص طهماسب یعنی «کلاه قرمزی و پسرخاله» در اثر تداوم نمایش در سیما کلیدی گستره انبوه مخاطب غالب شد وارد فرهنگ و تمدن عامه شوند. به عنوان مثال کلاهقرمزی و پسرخاله کلیدی به عمل بردن یک‌سری کلمه و تکرار ابدی آنان محبوب شدند البته زیرا مخاطب به همین عبارتها که نشاتگرفته از تیپ سازی هست خاطره دارااست و اگر هزاران نصیب از کلاه قرمزی هم ساخته و از سیما پخش شود بازهم مخاطب خواهد داشت، زیرا تماشای تیپهای عروسکی مثل سریالهای سیتکامی نیاز به رسانهای اجاره لباس شخصیت کارتونی همچون تلویزیون دارد. در کنار یک موش زرنگ و یک اردک بدشانس، یک شخصیت احمق نیز نیاز بود، تا مثلث اصلی و نمادین کاراکترهای والت دیزنی را کامل کند. شخصیت منفی دیگری در لیست ما که نقش پر رنگ و محوری در ماجرا «پری دریایی کوچولو» داراست و این مورد قضیه او را به یک عدد از کاراکترهای مهم داستان تبدیل میکند. استیچ معصومیت کودکانه و هوش تحسینبرانگیز را در کنار هم دارد و این موضوع او را تبدیل به شخصیت تاثیرگذار کردهاست. آیا پلتفرمها کلیدی مخاطبان حداقلی به انضمام یک ارتش سایبری تبلیغاتی توانستهاند راستا دیده شدن گروه مهمونی را آماده آورند؟ ستاره | سرویس سرگرمی – بر کسی پوشیده نمیباشد که سازندگان فیلم ها و شخصیت های کارتونی آثار خود را کلیدی دادن خصوصیت های افراد واقعی به آنها به وجود می آورند. چراغ سرگرمی را در تلویزیون و در حوزه بچه و نوجوان زنده نگاه داشتند. امید هست اهمیت در حیث داشتن این نکات و دقت ویژه به عشق و علاقه و سلیقه طفل با دقت به جایگاه سنی در خرید لگو، بهترین و باکیفیت ترین اثاثیه بازی ساختنی را خریداری نمائید. همین شخصیت کارتونی بامزه از آخرها ده سال 60 میلادی به همپا دوستانش در کارتونهای متفاوتی در تلویزیون و سینما حضور داشته است. پخش کلاه قرمزی در دهه هشتاد و نود دامنه مخاطبان عروسکهای دوستداشتنی طهماسب را ارتقاء بخشید و ده سال هشتادی به جمعیت مخاطبان دهه شصتی و هفتادی تیم «کلاهقرمزی و پسرخاله» افزوده شدند و خانواده کلاهقرمزی هم در این سالها به تکامل رسید و شخصیتهای دیگری به آن طولانی تر شد که هرمورد به کاراکتری دوستداشتنی تبدیل شد؛ از شخصیت پسرعمه تا قوم و قبیله به دور و حتی حیوانات اضافهشده به همین خانواده نیز جای خود را به شتاب در در بین مخاطبان گشوده کردند تا همپا اساسی نوستالژی کلاهقرمزی و پسرخاله برای نسلهای قبل، برای سلیقه نسل تازه همراهان برنامه هویتهای کارتونی تازهای چون پسرک معتاد به بازی رایانهای یا این که ببعی مسلط به لهجه انگلیسی!