نمونه های زنده و واقعی 10 شخصیت کارتونی!

مهمترین ویژگی طهماسب به تیتر یک برنامهساز همین است که او توانسته طی چهار دهه یک سری نسل را با عروسکهای محبوبش کلاهقرمزی و پسرخاله همپا نماید که همین مسئله بر کاربلدی وی در این عرصه صحه میگذارد. طهماسب اصلی عروسکهای «کلاه قرمزی و پسرخاله» توانست طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان ده سال شصت و هفتاد و شمسی را حساس خویش همپا کند. شخصیتهایی که یک‌سری نسل را حساس سحر و جادوی خویش همپا کرده و آرزوهایشان را به شخصیت کارتونی دختر کلیدی لباس بنفش تصویرکشیدهاست. او قدرتمند و مستقل است و آنچه را به نظرش صحیح است انجام میدهد، حتی در صورتی که در تقابل حساس فرهنگ و تمدن جامعه باشد. در این در بین نکته قابل تامل همین است که مهمترین اثر شاخص طهماسب یعنی «کلاه قرمزی و پسرخاله» در اثر تداوم نمایش در سیما کلیدی گستره انبوه مخاطب غالب شد وارد فرهنگ و تمدن عامه شوند. به عنوان مثال کلاهقرمزی و پسرخاله کلیدی به عمل بردن یک‌سری کلمه و تکرار ابدی آنان محبوب شدند البته زیرا مخاطب به همین عبارتها که نشاتگرفته از تیپ سازی هست خاطره دارااست و اگر هزاران نصیب از کلاه قرمزی هم ساخته و از سیما پخش شود بازهم مخاطب خواهد داشت، زیرا تماشای تیپهای عروسکی مثل سریالهای سیتکامی نیاز به رسانهای اجاره لباس شخصیت کارتونی همچون تلویزیون دارد. در کنار یک موش زرنگ و یک اردک بدشانس، یک شخصیت احمق نیز نیاز بود، تا مثلث اصلی و نمادین کاراکترهای والت دیزنی را کامل کند. شخصیت منفی دیگری در لیست ما که نقش پر رنگ و محوری در ماجرا «پری دریایی کوچولو» داراست و این مورد قضیه او را به یک عدد از کاراکترهای مهم داستان تبدیل میکند. استیچ معصومیت کودکانه و هوش تحسینبرانگیز را در کنار هم دارد و این موضوع او را تبدیل به شخصیت تاثیرگذار کردهاست. آیا پلتفرمها کلیدی مخاطبان حداقلی به انضمام یک ارتش سایبری تبلیغاتی توانستهاند راستا دیده شدن گروه مهمونی را آماده آورند؟ ستاره | سرویس سرگرمی – بر کسی پوشیده نمیباشد که سازندگان فیلم ها و شخصیت های کارتونی آثار خود را کلیدی دادن خصوصیت های افراد واقعی به آنها به وجود می آورند. چراغ سرگرمی را در تلویزیون و در حوزه بچه و نوجوان زنده نگاه داشتند. امید هست اهمیت در حیث داشتن این نکات و دقت ویژه به عشق و علاقه و سلیقه طفل با دقت به جایگاه سنی در خرید لگو، بهترین و باکیفیت ترین اثاثیه بازی ساختنی را خریداری نمائید. همین شخصیت کارتونی بامزه از آخرها ده سال 60 میلادی به همپا دوستانش در کارتونهای متفاوتی در تلویزیون و سینما حضور داشته است. پخش کلاه قرمزی در دهه هشتاد و نود دامنه مخاطبان عروسکهای دوستداشتنی طهماسب را ارتقاء بخشید و ده سال هشتادی به جمعیت مخاطبان دهه شصتی و هفتادی تیم «کلاهقرمزی و پسرخاله» افزوده شدند و خانواده کلاهقرمزی هم در این سالها به تکامل رسید و شخصیتهای دیگری به آن طولانی تر شد که هرمورد به کاراکتری دوستداشتنی تبدیل شد؛ از شخصیت پسرعمه تا قوم و قبیله به دور و حتی حیوانات اضافهشده به همین خانواده نیز جای خود را به شتاب در در بین مخاطبان گشوده کردند تا همپا اساسی نوستالژی کلاهقرمزی و پسرخاله برای نسلهای قبل، برای سلیقه نسل تازه همراهان برنامه هویتهای کارتونی تازهای چون پسرک معتاد به بازی رایانهای یا این که ببعی مسلط به لهجه انگلیسی!

مهم ترین مقالات  تعمیر یخچال، فریزر، ساید بای ساید در منزل