میترال – مرکز تحقیقات دریچه قلب

روزنه ها از بافت پیوندی و اندوکاردیوم (داخلی ترین لایه ی قلب) تشکیل شده اند. ۳ تا از آن ها در بطن راست قرار گرفته و دریچه سه لتی را حمایت می نماید و ۲ تای مابقی در بطن چپ دریچه میترال را حمایت می کند. همین کمپانی در سال ۹۳، حساس عقد قرارداد دارای سازمان زیباسازی، اقدام به خرید کردن بیلبورد و عرشه پل در نقاط اهمیت و استراتژیک شهر تهران نمود تا در راستای ارتقای پاره ای و کیفی تبلیغات محیطی، در زمره معتبرترین کمپانی های تبلیغاتی به ایفای خدمات به سازمانها و صاحبان صنایع معظم بپردازد. دریچه هوای سقفی به انواع دریچه گرد، تایلی و چهارگوش در سایزهای متفاوت دریچه سقفی قیمت تقسیم شده است. در این گونه روزنه ها میزان بالای پخش هوا در فضای زیر سقف باعث می شود درجه حرارت و سرعت هوای مخلوط سریعا متعادل شود.قابها و پره ها از پروفیل آلومینیوم کششی به ضخامت 1/5 میلیمتر حیاتی روکش آنادایز شده آلومینیوم اساسی میزان مرغوب بودن مطلوب تهیه می شوند. در صورت به کار گیری از دیفیوزر، توان تامین جریان هوای رفت را دارد. ساختار هایی هستند که منجر می شوند جریان خون یک طرفه شود. این دریچه ها فی مابین بطن و شریان ها قرار گرفته اند و جهت جریان خون خروجی از قلب را تهیه و تنظیم می کنند. روزنه های سمی لونار در میان بطن ها و شریان های خروجی قلب قرار گرفته اند. این دریچه ها بین دهلیز و بطن قرار گرفته اند. روزنه ی پولمونری (Pulmonary valve): میان بطن راست و تنه ی پولمونری (pulmonary trunk) قرار دارد. دریچه ی آئورتی (Aortic valve): میان بطن چپ و آئورت صعودی قرار گرفته است. مثل روزنه ی سه لتی قاعده ی هر لت به رینگ فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده است. روزنه های میترال و سه لتی توسط اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. انتهای دیگر طناب های وتری به عضله ها پاپیلاری (papillary muscles) که در سطح داخلی بطن ها قرار دارند، متصل است. این ماهیچه‌ها به هنگام سیستول منقبض شده و از پرولاپس روزنه ها به باطن دهلیز خودداری می کنند. این دریچه ها به هنگام آغاز انقباض بطنی (سیستول) بسته شده و او‌لین صدای قلبی را ایجاد می کنند. همین روزنه ها در ابتدای استراحت بطنی (دیاستول) بسته شده و صدای دوم قلبی را تولید می کنند.