مواد شيميايي نیازپرداز – خرید و فروش استون قیمت استون

این ماده مایعی فراروگریز ، بی رنگ ، اصلی بو و طعم معلوم در محفظه ظاهر می شود. فرآیندهای صنعتی بیش از فرآیندهای طبیعی استون در محفظه زیست نقش دارند. استون صنعتی اکثر زمان ها به عنوان یک حلال ایده آل و شتاب تبخیر فراوان در نظر گرفته می شود. جهت استعلام سریع بها همین ماده به شکل صنعتی 100 % در برگه مهم سایت بازرگانی شیمیایی و از قسمت استعلام قیمت، خواهش خویش را ارسال نمایید، کارشناسان فروش ما در اسرع وقت حیاتی شما تماس خواهند گرفت. در این فرآیند، استون دارای فنل ایجاد می شود. اهمیت هر بدن فنل تقریباً 0.62 بدن استون تولید می شود. آنگاه در حضور اسید سولفوریک به فنل و استون شکسته می شود. همین ماده در اگزوز وسایل نقلیه ، دود تنباکو و محل های دفن آشغال وجود دارد. این استدلال ممکن میباشد به طور معمول در مقادیر کمی در ادرار و خون وجود داشته باشد. آیا استون در آب حل می شود؟ از آنجاییکه غلظت بسیار همین ماده می تواند برخی از الیاف را حل کند، رقیق سازی باید دقیق باشد. استون در ادغام اساسی تترا آلکیل آمونیوم کلرید یک سیستم حلال کارآمد برای حل شدن سلولز را تشکیل میدهد. وزن مولکولی آن 58.08 در مول می باشد. به سراغ استون شیت می رویم تا در مورد همین جنس خوب و ورقهای بدون درز خدمت شما عرض وقار داشته باشیم. کومن در فاز مایع به کومن هیدروپراکسید اکسید می شود. نقطه جوش استون – 56.05 سکو سانتیگراد و حیاتی نقطه ذوب- 94.8- مرتبه سانتیگراد می باشد. نقطه اشتعال 0 رتبه فارنهایت. استون یک مایع بی رنگ، گریز و قابل اشتعال اصلی بوی معلوم است که همه به تیتر لاک پاک کن آنرا می شناسیم. علاوه بر این، تفاوت قابل دقت دیگر در میان استون و اتانول ، می توان گفت که استون یک مایعات بی رنگ، فرار، قابل اشتعال می باشد و اساسی بوی تند و تحریک کننده است .در حالی که اتانول یک مایعات قابل اشتعال و قابل اشتعال دارای بوی مشخص و معلوم مقداری است. علاوه بر این، استون حاوی یک اتم کربن میباشد که اهمیت یک لینک دوگانه اهمیت یک اتم اکسیژن و دو لینک و پیوند منفرد اهمیت دو اتم کربن دیگر می باشد در حالی که اتانول حاوی یک مجموعه -OH متصل به یک زنجیره کربن است. هر دو ترکیب حیاتی اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند. لاک پاک کن های استون خالص در بسته بندی های متمایز از 60 میلی لیتری تا یک لیتری ایجاد و توزیع می شوند. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه خرید قابلمه استون لاین بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.