مقاوم سازی ساختمان با الیاف FRP

با توجه به چسبندگی فوق العاده دوچندان چسبهاي اپوکسی واضح است که قطر رخنه و طول مهاري کوچکتر خواهد شد، در نتیجه عملیات رخنه کاري سهل خیس می گردد. براي کاشت میلگرد ابتدا سوراخی به قطر حدود 4 تا6 میلیمتر بزرگتر از قطر میلگرد و به ارتفاع مهاري آن و یا این که بخش اعظم به کمک دستگاه دریل، در بتن تولید می شود و داخل آن اصلی حجم مناسب ملات روان پر می گردد. در برخی حالات این مواد بصورت تفکیک داخل کپسول تعبیه میشوند. همین فرآورده در برابر زنگ زدگی و خوردگی فراوان مستحکم است و در سرانجام امکان به کار گیری در بنا های مجاور حیاتی ساحل، بندرها و در تمام شرایطی که رطوبت در آن بالاست را دارا میباشد. به منظور تقویت و ارتقاء مقاومت ستون بتنی در برابر زلزله، سایش، خوردگی، حرارت، آتش سوزی و یا این که باز گرداندن ستون به عملکرد دلخواه از ورق های تقویتی FRP استعمال قرار میگردد. اعمال سیستم مهاربندی در انتهای لایه FRP. ارتعاشات ناشی از سیستم ها در اثر انتقال بهپدستالهای بتونی، سبب ساز ترک خوردن و برگه کاغذ شدن بتن میگردد. صفحه های FRP کلیدی به کار گیری از چسب اپوکسی به تراز آیتم لحاظ چسبانده میشود و منجر بالا رفتن مقاومت مرحله خواهد شد. خطاهای طراحی شامل عدم آشنایی خاک و پی، عدم اعتنا به اصول مبانی طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله، اشتباه در باز‌نگری و طراحی، تهیه و تنظیم نقشه ها، مدارک و جزئیات اجرایی منجر کاهش توان باربری در سازه، خرابی زود زمان حساس پیامدهایی در شکل ظاهری بنا می شود. سپس از مقاوم سازی به عامل اثر محصورکنندگی FRP پخش و رویش شکاف قطری بحرانی در مقایسه حساس تیری که مقاوم سازی نشده هست ، حیاتی ارتقاء بار کاهش می یابد ، به طوری که بارهای بزرگتری به جهت رخنه سوراخ قطری بحرانی به قسمت فوقانی تیر نیاز می باشد ، و در نهایت همین دستور موجب ارتقاء بارنهایی می شود . در بخش اعظمی از مورد ها جهت اجرای مقاوم سازی به طرز های ژاکت بتنی و فولادی و یا افزودن دیوار برشی یا مهار بند نیاز به کاشت میلگرد یا بولت ضرورت می یابد که در تحت به اختصار در این خصوص توضیحاتی آمده است. فرآیند اجراي میخچه شالوده سیمانی در صورت تحت نشان دیتا شده است. مثال اي از کاشت پیچ به کمک مواد اپوکسی باطن کپسول در رخ 2-1-2 نشان دیتا شده است. طرز عمل همانند کاشت دارای مواد مبنا سیمانی می باشد که در آن به جاي سیمان از چسبهاي اپوکسی به کارگیری می شود. به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استعمال از روش مقاوم سازی دارای frp ، شما شاید می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.