معرفی ۶۰ تا از بهترین فیلم های 2022 که حداقل یکبار باید ببینید

درصورتیکه چه بر شالوده اکثری از تجربیات، سر صحنه فیلمبرداری فیلم های اسکورسیزی آرام و سوای دردسر است، ولی او بر روی یک ضابطه خاص تاکید دارد و آن این که کسی نباید ساعت مچی اش را یار آورده باشد. گرچه مکتوب فراوان عالی است ولی این فیلم از کتابش نیز فراتر رفته است. یک علت جالب دیگر همین می باشد که ما گاهی به امید داخل شدن کیفیت خوب یک فیلم یا این که زیرنویس آن، نسخههای اولیه را دانلود نمیکنیم و سپس کلا فراموشمان می‌شود که چنین فیلمی هم بوده است! در اینجا قسمت نخستین معرفی فیلم های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نثار شما میشود. اصلی این توضیح که بهترینهای فیلم های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را کلیدی به کار گیری از نمرات سایت IMDB انتخاب کردهایم. فیلم «اد استرا» شاید یکی از ناچیز سروصداترین فیلمهایی بود که کمتر کسی از آن خبر شد، البته به محض اکرانش غالب شد که نمرات فوقالعادهای از منتقدان به دست آوردن کند و بایستی اعتراف کنیم هر چند که نمرات دیتا شده پاره ای در مقایسه اصلی ارزش فیلم اکثر بود، ولی مسلما این فیلم یکی از از بهترین تجربههای ۲۰۱۹ بود. فیلم The Lighthouse یکی از از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ است که دیدن آن را به هیچوجه نباید از دست بدهید. کرازینسکی علاوه بر کارگردانی، یک عدد از شخصیتهای حساس همین فیلم را هم بر عهده دانلود فیلم 911 دارد. گهگاه علت همین امر، مشغلههای ماست که سبب ساز میشود یکی از دو ماهی فیلمها را عالی دنبال نکنیم و در همین فاصله، چند فیلم را از دست بدهیم. داستان فیلم همچنان که بی آلایش است، منجر غافلگیری هم میشود. فیلم راجع به روزنامهنگاری حرفهای می باشد که به ملازم همسر و کودکش به جشن عروسی خواهرش می رود و سرگرم یک سری اتفاقات دارای پدر خویش می‌شود و از طرفی وظیفه مذاکره دارای فردی اهمیت را پیدا میکند و به این خاطر به مسافرتی میرود و همین رای زنی تبدیل به نقطه عطفی در زندگی او میشود. شما ممکن میباشد یک فیلم بین حرفهای باشید و مرتب برای پیدا کردن فیلمهای خوب سایتهای دانلود را بپایید، خبرها سینمایی را دنبال نمایید و مجله ورزشی بخرید و مطالعه کنید، با همین تمامی مقدار تولیدهای سینمایی آنقدر بسیار می باشد که حتی کوشاترین و ساعیترین عشق و علاقه فیلمها، مدام فیلمهای خوب را از قلم میاندازند.