مشاوره کنکور تجربی 1401 + نکات طلایی برنامه ریزی

به ویژه در چند سال اخیر اهمیت ارتقا چشمگیر تعداد داوطلبان کنکور و مشقت بار تر شدن سوالات، رقابت به جهت قبولی در کنکور سنگین خیس شده و اهمیت داشتن بهترین مشاور کنکور به مراد برطرف نمودن اشتباهات و قرار گرفتن در مسیر صحیح مطالعه افزایش یافته است. داشتن مقداری اضطراب در حالت امتحانی تماما طبیعی و گهگاه حتی ضروریست. علاوه بر این، مرتبه های برتر کنکور اصول آزمون زنی در منزل و در جلسه امتحان های آزمایشی را به مهربانی یاد گرفته و اجرا کرده اند، برنامه مرور مناسبی داشته اند، ترفند های لازم در جلسه امتحان و تحلیل آنگاه از امتحان را به خوبی اجرا کرده اند، برنامه ریزی درسی مناسبی برای توده بندی مکتوب ها داشته اند و سایر اصولی که مشاور در جلسات مشاوره کنکور به ایشان پیشنهاد کرده هست را به طور کامل دقیق و صحیح اجرا کرده اند. وی پس از مقداری مذاکره مدعی شد که باید در جلسات حضوری مشاوره شرکت کنم که هزینه آن کم هست و من با توجه به حرفهایی که گفته بود، به طور کامل به او اعتماد کردم و به جلسه حضوری رفتم. حقیقتا تو همین تعدادی سال اهمیت دیدن همین هزینه ها به جهت برنامه ریزی کنکور حیاتی بهترین مشاور کنکور و همت و تلاش طفل ها به جهت سکو برتر شدن چجوری بگم بهتون دلم سوخت ! پس بهترین و مطمئن ترین فعالیت همین می باشد که براساس به عبارتی استراتژی دروس ربه ساز – درجه اور درس و هدفگذاری و برنامه ریزی خود را پیش ببرید که نیز در تمام زیرگروه ها شما را بالا می کشد و هم شما را به سکو ذیل هزار می رساند و می توانید حساس اطمینان خاطر بیشتری تعیین حرفه کنید. ضرایب دروس عمومی در تمام زیرگروه های کنکور انسانی به بک اندازه است. % هر درس در کنکور انسانی (اختصاصی ها) به چه شکل است؟ 3) دین و زندگی: حیاتی 25 سوال در تمام زیرگروه های کنکور انسانی مشاوره کنکور واتساپ رایگان ضریب 3 دارد. 4) لهجه انگلیسی: این درس هم اساسی 25 سوال کلیدی ضریب 2 در تمام زیرگروه هاست. اعتنا دارید که عربی تخصصی و تاریخ جغرافیا صرفا در یک زیرگروه ضریب 1 ندارند! بلکه انتخاب فقط از در میان گنجایش هایی میباشد که محدود و معین شده در دفترچه آورده شده است. بلکه صرفا یک شرط به جهت مجاز شدن است. نخست اینکه اگر هدف شما قبول شدن در دانش گاه فرهنگیان هست نباید درس ها را براساس ضریب تاثیرشان در زیرگروه یا فن مورد عشق اساسی و غیر اصلی بدانید. دوم اینکه در قبول شدن دانش گاه فرهنگیان شا باید به دست‌کم تراز کل 6500 برسید. سوال همگانی بیشتر داوطلبان کنکور انسانی این است که برای قبول شدن در کالج فرهنگیان ضریب درس ها در کنکور انسانی به چه صورت است؟ به عبارت دیگر اگر بخواهید جزء قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان باشید (که رقابت دوچندان زیادی نیز دارد) بایستی درس ها را براساس جور بندی دروس مرتبه ساز و مرتبه اور تقسیم بندی کنید.