متاستاز سرطان سینه به مغز ، علائم و روش های درمان – دکتر فهیم باغبان

خطر بروز اکثر اوقات تومورهای مغزی با ارتقا سن بیشتر میشود. زنانی که ایمپلنت زیبایی سینه گذاشته اند و در گیر سرطان پستان شده اند اکثر احتمال دارااست که در اثر همین بیماری جان خویش را از دست بدهند. وزن تن – زنانی که پس از یائسگی طولانی تر وزن دارا‌هستند یا این که چاق هستند عمده احتمال دارد که مبتلا سرطان پستان شوند. مطابق تحقیقات NCI، زنانی كه الكل مصرف می كنند در مقایسه اصلی زنانی كه الکل نمی نوشند، خطر بیشتری برای سرطان سینه دارند. پژوهشگران زمان پژوهشهای آزمایشگاهی بر بر روی موش دریافتند که دو پروتئین Plcy1 و Grb2 برای چسبیدن در مسیر Akt اهمیت نیز رقابت میکنند. همین عمل از نحوه تهیه و تنظیم یا این که در دست گرفتن شدت پرتوها به خواسته متمرکز کردن دوز حیاتی اشعه بر بر روی تومور و جلوگیری از تابش پرتوها به سلولهای سلامت انجام میگیرد. گهگاه سازه به سماجت مریض یا تشخیص دکتر معالج به جهت شخص مبتلا به کیست ساده، ویتامین e تجویز میگردد که خواص درمانی ندارد و صرفا درد را کمتر میدهد؛ علاوه بر آن گل مغربی را هم به این خواسته تجویز میکنند. پرتو درمانی برای تومورهایی پیشنهاد می‌گردد که نسبت به همین شیوه درمانی پاسخ بدهند. مرکز تحقیقات انگلستان نشان می دهد بعضی افرد برای هراس از بررسی علایم بیماری سرطان نزد پزشک معالج نمی روند. بدین ترتیب بر آن شدیم تا اساسی ذکر بعضی نکته ها شما را از علامتها همین سرطان با خبر ساخته تا بتوانید اصلی قرائت مطالب زیر قبل از مراجعه به پزشک یه خرده داده ها در این باره کسب کنید. این نحوه پرتو درمانی برای تومورهایی سفارش میگردد که در داخل یا این که نزدیکی ساختارهای مهم در مغز قرار داشته و امکان اعمال یک دوز پهناور اشعه بر بر روی آن‌ها وجود نداشته باشد. در صورتی که یک سری تومور در مغز وجود داشته باشد و یا تومورها را نتوان به راحتی حساس تابشهای موضعی هدف قرار داد، ممکن می باشد از پرتو درمانی کل مغز به کارگیری شود. این داروها می توانند به صورت قرص و یا تزریق مصرف شوند. در آیتم تومورهای مغزی احتمال آنکه به صورت ژنتیکی به ارث برسد، دوچندان اندک است. در حقیقت میزان سود ناشی از تشخیص زودرس توسط همین طرز زیاد عمده از خطرات احتمالی آن می باشد چون از یک طرف مقداری از اشعه X که به بافت ها شکافت می کند بسیار قلیل میباشد و از طرف دیگر مقدار اشعه اضطراری به جهت ساخت سرطان فراوان عمده از اشعه ای میباشد که توسط ماموگرافی به پستان تابانده می شود. و بهتر می باشد خانمها در برنامه غذایی خویش از غذاهای بدون کلسترول و کم چرب مثل سویا استعمال کنند. سابقه و هدف: ژن های متعددی به همپا عامل ها محیطی متفاوتی در تولید سرطان سینه دخالت دارند که هر یک نقش مهمی در ارتقاء خطر ابتلا به این مدل بیماری در زنان ایفا می کنند. نشانه ها مربوط به تومورهای مغزی به موقعیت و ترازو تومور بستگی دارد. به طور معمول جراحی رایجترین درمان سینه میباشد اما پزشکان ممکن هست به جای جراحی و حذف سینه حیاتی روشهای دیگری هم سرطان را از در بین ببرند که همین قضیه به میزان وخیم بودن سرطان بستگی دارد. مدل درمانی که برای هر مریض پیشنهاد می‌شود به ترازو و گونه تومور، شتاب رشد آن، موقعیت آن در مغز و حالت سالم عمومی بیمار بستگی دارد. اما در این طریق از فراکشناسیون (تقسیم دوره درمان به یکسری جلسه) به کار گیری میشود. این تومورها در اصل در نصیب دیگری از بدن تشکیل می شود و آن گاه به طرف مغز بسط پیدا کرده و یا این که اصطلاحاً متاستاز میشود. دوز اشعه به گونهای تنظیم میگردد که اصلی رخ ساختار سهبعدی تومور مطابقت داشته باشد. • پرتو درمانی اساسی شدت تهیه و تنظیم شده (IMRT): یک شیوه پرتوتابی دوچندان پیشرفته و کلیدی اعتنا بالا می باشد که در آن از شتاب دهندههای کامپیوتری اشعه ایکس برای اعمال دوز دقیقی از پرتوها به تومور سرطانی یا این که نواحی خاصی در درون تومور به کار گیری میشود. گرچه شیمیدرمانی سبب نابودی سلولهای سرطانی که روند پرورش سریعی دارند، می‌گردد البته می تواند کلیدی عوارضی همپا باشد. HER2 گیرنده (پروتئین تخصصی) بر روی سطح کل سلولهای پستان است. همینطور کارشناس مغز و روان یک آزمایش بر روی شما انجام می دهد تا متوجه شود که آیا اعصاب جمجمهای شما سلامت هستند یا این که خیر. درصورتیکه یک‌سری شخص در خانواده یا این که قوم شما به تومور مغزی دچار شدهاند، حتماً همین نکته را کلیدی کارشناس در سرطان سينه چه علائمي دارد دربین بگذارید. همچنین دکتر میتواند از این طریق مستقیماً به داخل چشمهای شما نگاه نماید و در صورتی که علائمی از تورم عصب بینایی در شما وجود دارد، آن را تشخیص بدهد. • کرانیوفارنژیوما: تومورهای غیر سرطانی و نادری میباشند که در نزدیکی غده هیپوفیز در مغز به وجود میآیند. 7. داشتن برخی از انواع عده پستان غیر سرطانی بعداً احتمال ابتلا به سرطان سینه را ارتقاء میدهد. لامپکتومی (جراحی مراقبت پستان)، روشی که جراح صرفا بافت سرطانی و مقداری از سلول های سالم اطراف را برمی دارد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس سرطان سينه در چه سني وب وب سایت خود باشید.