لیپوساکشن یا پیکر تراشی چیست؟

همین طرز به جهت کسانی که اساسی BMI بیش از 35 مناسب نیست، زیرا لیپوساکشن نمیتواند 22 کیلو مازاد که در طی 10 سال بهدستآمده را از در بین ببرد. لولههای توخالی به نام کانول از محل برشها وارد پوست می‌گردد و به امداد پمپ مکنده که به لوله متصل است، چربیهای زیرپوستی جذب میشوند. آن‌گاه از آنکه سلول های چربی به شرایط آبکی تبدیل شدند، می توان آن را از شیوه مکش وکیوم از موضع محل کار خارج کرد و یا به آن اذن داد تا خویش به خود از طرز لوله های کوچکی که در همین منطقه قرار دیتا می شود، خارج گردد. در بعضا موارد، لولههای کوچک در محل برش قرار دیتا می گردد تا به تخلیه مایع مازاد یاری کند. برخی از افراد پس از برطرف کردن شدن تورم، ناهمواریهایی را مشاهده میکنند. لیپوساکشن علاوه بر کاربرد زیبایی به جهت معالجه بعضا بیماریها مثل حذف چربی در بیماری لنف ادم (در همین بیماری مایع غنی از پروتئین و چربی ذیل پوست توده میشود) و دیس لپیدمی (تجمع سلولهای چربی در بازو، ران، باسن) به کارگیری میشود. خلاص شدن از برخی بخش ها چربی بدن می تواند حتی با وجود تمام همت در انجام ورزش و رژیم غذایی نیز دشوار باشد. برخی از فرآیندهای لیپوساکشن ممکنه به بی حسی موضعی نیاز داشته باشه. این ارتعاش به جراح اجازه می دهد به راحتی چربی بیشتری را از تن بیمار به خارج بکشد. وقتی که سلولهای چربی قطع شدند، جراح اساسی یک سرنگ یا پمپ متصل به کانولا، آنها را بیرون میکند. جراح بعد از مهیا شدن بیمار، برشهای کوچکی بر روی پوست او تولید مینماید و لوله نخ نما مخصوصی را که کانولا نام دارد، مهم عمق مورد نظر خود وارد پوست بیمار میکند. این نحوه همچنین اهمیت عنوان لیپوساکشن نیرو شناخته میشود، در همین طریق لیپوساکشن به یاری نیرو از یک کانولا کلیدی سیستم ماشینی که به سرعت به عقب و جلو حرکت میکند، استعمال میشود، و به جراح این قابلیت و امکان را میدهد تا راحتتر چربی را بیرون بکشد. به جهت کاهش خطر ابتلاء به عفونت بایستی به تجویز پزشک از آنتی بیوتیک به کار گیری کنید. این بیماری منجر به تجمع غیرطبیعی سلولهای چربی می‌گردد که در غایت سبب عدم تناسب چشمگیر در دستها گن لیپوساکشن و پاها میشود. چربی از طریق لولههای مکش کوچک (میکرو کانولها) ساکشن میشود. پس از لیپوساکشن اولتراسونیک، ضروری میباشد که لیپوساکشن اصلی کمک ساکشن برای حذف چربی مایع شده انجام شود.