قیمت پلنیوم باکس – شرکت صنعتی رحمتی

بدین ترتیب می توانید از روزنه های اسلات در هر محیطی متناسب اساسی کاربردی که دارااست به کار گیری کنید. تعداد و بعدها طوقه محل ورود هوا هم حیاتی اعتنا به حجم هوای عبوری از پلنیوم و طراحی هوادهی روزنه های خطی طراحی پلنیوم باکس طراحی می شوند. متناسب حساس دسته نیازی که دارید و همچنین بسته به شرایط سقف کاذب می توانید از متاع ها متفاوت و ضخامت های متمایز بهره بگیرید. متاع پلنیوم باکس از ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلی متر به بالا و بر اساس وضعیت فضای سقف و نیز طول و عرض روزنه ها ساخته می شوند. شما می توانید از این کالا به صورت تماما نهفته به کارگیری نمایید که اثر گذاری چندانی بر زیبایی سقف و یا دیوار گزینه به کارگیری نداشته باشند. باکس ها به رخ سفارشی ساخته میگردند و ابعادشان بر اساس طول و عرض محل گزینه نظر متغیر خواهد بود. استفاده از همین فرآورده به صورت نهفته که یده نشود نیز وجود دارد که آن وقت تاثیر متعددی در زیبایی سقف و یا این که دیوار آیتم به کار گیری هم ندارد. همانطور که دیدید طراحی و ایجاد پلنیوم باکس ها کار چندان پیچیده ای وجود ندارد اما در صورتی که استاندارد کافی در ساخت و تولید آنها رعایت نشود مطلقا توقعات شما را برآورده نخواهد کرد. در طراحی همین کالا از کناره های نگهدارنده استفاده شده میباشد که کاربرد آنان را آسان تر می کند. او‌لین اتاق تمیز مربوط به یک ابعاد پلنیوم باکس بیمارستان بوده است. اصلی دقت به این که لاین حساس کانال هوا از سقف کاذب عبور می کند، جهت رسیدن هوای کانال اصلی به دریچه ها از سازه ای به نام پلنیوم باکس استفاده می شود. کاربرد با پلنیوم باکس پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از تمام نقاط روزنه ها چه خطی و چه اسلوت نام برد. کاربرد کلیدی پلنیوم باکس پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از تمام نقاط روزنه های خطی و اسلوت است. یکی از همین تجهیزات پلنیوم باکس می باشد که نسبتا جدید و اختصاصی به شخص است. حساس دقت به مقدار ارتفاع پلنیوم باکس، قابلیت تعبیه ی یک تا تعدادی ورودی هوا در بدنه ی آن وجود دارد. 5. امکان تعبیه ی لبه ی خم دار در قسمت دهانه ی خروجی هوا، که سبب اتصال دریچه هوا بوسیله بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می شود. به جهت انتقال هوا از دستگاه به پلنیوم باکس از لوله های فلکسیبل به کار گیری می شود.