قیمت پلنیوم باکس – شرکت صنعتی رحمتی

روزنه های اسلوت در بخش اعظم اوقات گزینه ها به یار یکپلنیوم باکس در پانل های سقف کاذب نصب می شوند، شیوه کارگزاری آنان به جور ای می باشد که در آن هیچ پیچی قابل دیدن نیست. در بدنه ی داخلی یا این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری استفاده می شود. به جهت خودداری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و غربت از تبادل دمایی ما دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین پرهیز از تکثیر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجی آن ها از عایق الاستومری به کارگیری میشود. برای انتقال هوا از دستگاه به پلنیوم باکس از لوله های فلکسیبل به عمل گیری می شود. در دریچه های خطی و اسلوت که به شکل دکوراتیو در ارتفاع های بالا به عمل گرفته می شوند، قابلیت هوادهی در طول بالای دریچه به رخ یکنواخت وجود ندارد، به این ترتیب به مراد توزیع هوای یکسان از پلنیوم باکس استعمال می شود. در صورتی که به زیباسازی گوشه و کنار اطراف خود حساس می دهید، به کار گیری از همین فرآورده می تواند نقش بسزایی در نمای فعالیت شما داشته باشد. در شرایطی که احتمال ساخت تقطیر و تعریق رطوبت هوا بر روی مرحله پلنیوم وجود داشته باشد بایستی از عایق های حرارتی در این باکس ها نصب پلنیوم باکس به کار گیری کرد. در طراحی پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر دارای محصول گالوانیزه به کارگیری می شود. پلانیوم باکس اهمیت ساختار مختص خویش موجب گردش جریان هوا بهصورت مطبوع شده و در شکل خوش-سلیقگی معمار امکان ارتقاء هارمونی و زیبایی به ساختمان را خواهد داشت. جریان هوا از طرز لولههای خرطومی به پلنیوم باکس رسیده و آن گاه از انجام کار یکنواختی به وسیله انواع دریچه هوا شاهد پخش جریان هوا ثابت در ساختمان را باعث خواهد شد. استفاده از لولههای خرطومی یا همین که فلکسی در بعد از آن ها یگانه جهت انتقال جریان هوا به پلانیوم باکس و پخش مطبوع و یکدست جریان هوا در بخشهای مختلف واحد ساختمانی مستضعف طراحی خاص خواهد فروش پلنیوم باکس بود. همانطور که تا قبل از این هم گفتیم پلنیوم باکس مزایای زیادی داراست و این استدلال باعث محبوبیت آن در میان سایر محصولات شده است. جهت انتقال هوا به دریچه هایی اهمیت ارتفاع بلند از پلنیوم باکس به کار گیری می شود ,پلنیوم باکس نوعی باکس اختلاط هوا بوده که در آن می اقتدار اساسی اعتنا گونه طراحی آن هوا را به شکل به طور کامل لایه ای و آهسته توزیع نمود نکته قابل ذکر در پلنیوم باکس های جمهوری اسلامی کشور‌ایران هوا گستر تعیین آن از بهترین متریال آهن گالوانیزه بوده و قابلیت و امکان عایق صوتی و حرارتی از داخل وجود دارد.