فعالیت برخی از بانکها به دلیل مشکل برق در مرکز داده روز شنبه موقتاً متوقف شد

دهلی نو: فعالیت برخی از بانک ها از جمله بانک HDFC به دلیل قطع برق در Dhirubhai Ambani Knowledge CITY (DAKC) ، در ناوی بمبئی که مراکز داده چندین شرکت دارد ، به طور موقت در روز شنبه تحت تأثیر قرار گرفت.

منابع گفتند ، بعداً برق احیا شد و خدمات بانکی به طور عادی کار می کردند.

به گفته منابع ، عملیات بانکی اکنون در حال انجام است.