عمل جراحی ژنیکوماستی + عکس و فیلم از مراحل عمل ژنیکوماستی

ابتدا دکتر معالج سوابق بیماری فرد را بررسی کرده و آزمایشاتی جهت تشخیص علت ژنیکوماستی و شدت آن تجویز میکند. بزرگی سینه در آقایان می تواند موجب کاهش اعتماد به نفس فرد و مانع حضور وی در اماکنی همچون باشگاههای ورزشی و استخر شود. پس از جراحی، مریض به بخش ریکاوری فرستاده میگردد تا حالت وی بهطور ظریف پایین چک قرار گیرد. به خاطر افزایش نسبت استرادیول به تستوسترون در برخی از پسران ایجاد می شود و سبب به ژنیکوماستی تا 65 درصد مورد ها می شود. استروژن منجر افزایش رشد بافت سینه میشود. هر چند بخش اعظمی از داروها دارای مکانیسم هایی که هنوز شناخته نشده اند منجر ژنیکوماستی می شوند. لیپوساکشن: همین عمل جراحی میباشد در آن چربیهای زائد تن و نیکی بافتهای پستان از بدن خارج میشوند. بنابراین عمل ژنیکوپلاستی اساسی بیمه قابلیت پذیر نیست. ژنیکوماستی کاذب نیز کلیدی جراحی قابل معالجه است. سلولهای چربی داخل ناحیه درمان پیش از آن که اهمیت مکش تخلیه شوند، به کمک محلول خاصی سیال و جاری میشوند. در این موقعیت که شدت آن از دسته قبل عمده میباشد، بزرگی نوک پستان اهمیت پاره ای پوست بیشتر یار است. تست های تشخیصی طولانی تر اصلی توجه به نتیجه ها شرح اکنون و معاینه بالینی هر شخص و سن آغاز علامتها ژنیکوماستی خواهش می گردد. بیشتر وزن یکی از از مهمترین علل ژنیکوماستی محسوب میشود. گاهی وقت ها در ترفند لیپوساکشن از لیزر به جهت مکش چربیهای اطراف بافت سینه استعمال می شود که به آن فعالیت ژنیکوماستی حیاتی لیزر گفته میشود. گاهی مواقع پزشک معالج از هر دو تکنیک لیپوساکشن و برش برای معالجه ژنیکوماستی بهره میبرد. این خلل می تواند برای یک سینه ساخت شده (یک طرفه) یا این که هر دو سینه را پایین تاثیر خود قرار دهد (دو طرفه). این عارضه ممکن است در یک یا هر دو پستان صورت دهد و اهمیت تولید توده کوچکی ذیل نوک پستان مردان آغاز می گردد که ممکن میباشد دارای هم باشد. در همین حالت، که به آن ژنیکوماستی خفیف گفته میشود، تنها نوک سینه پررنگ شده و ظاهر پستان تغییر تحول آنچنانی ندارد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از شرایط کار ژنیکوماستی ، شما ممکن است می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.