شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار چیست و چگونه کار میکند؟

به طور کلی می اقتدار به امداد شیر در دست گرفتن فشار هیدرولیک، فشار سیستم های هیدرولیک را تعیین، محدود و یا کاهش داد؛ به بیانی دیگر وظیفه شیر در اختیار گرفتن فشار هیدرولیک حفاظت از سیستم در برابر تغییرات ناگهانی فشار است. همین شیر ها همانند شیر های در اختیار گرفتن جهت به شکل نرمال گشوده و نرمال بسته هم می قدرت تقسیم بندی نمود. شیر های در دست گرفتن فشار تجهیزاتی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که به وسیله آنها می اقتدار فشار سیستم را تعیین، محدود و یا کاهش داد. تجهیزاتی نیز مثل هوزرکها و فایرباکسها جز سیستم خشک طبقه بندی میشوند. فشار شکن مدولار هیدرولیک ، شیرهای کاهنده فشار اصلی عملکردی متفاوت از شیرهای فشار شکن که از فشار محل ورود ( به جهت نمونه پمپ) متأثر میشوند شیرهای کاهنده فشار برای تأثیر گذاری بر فشار خروجی سیستم اساسی یا این که فرعی ( برای مثال فشار اکچوئیتور ) گردیده اند . موارد استعمال از سوپاپ کارتریجی سان هیدرولیک دارای عملکرد مستقیم در حفاظت از پمپ هیدرولیک جابجایی ثابت و شیر کنترل جهت در هنگام مسدود شدن ناگهانی خروجی پمپ هیدرولیک و یا محدود کردن فشار بیش از حد دارای ربط با تجهیزات جبران کننده فشار پمپ هیدرولیک و یا این که حفاظت از عملگرهای مدار اعم از جک و هیدروموتور در برعلیه شوک فشاری ناشی از رویکرد اندازی و یا توقف بار اساسی اینرسی بالا میباشد. این جور شیر فشنگی در مدار از پمپ هیدرولیک و عملگرها حفاظت نموده، لذا در کلیه مدارات هیدرولیک دست‌کم یک ریلیف والو موجود میباشد. در همین حالت جلوی عبور یک نصیب از جریان یا تمام آن را مسدود می نماید. تولید کننده شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار بایستی از شرکت استاندارد در میان المللی ASME مجوزهای اضطراری شیر فشار شکن خانگی را دریافت کند. در تارنما کمپانی سان هیدرولیک Sun Hydraulics جهت انتخاب مناسب شیر اطمینان کارتریجی گزینههایی وجود دارد که حساس انتخاب آنها، بطور اتومات وبسایت شرکت، کد فشارشکن کارتریجی سان آیتم حیث را سفارش مینماید. شیر فشار شکن کاتریجی یا این که شیر اطمینان کاتریجی یا فشارشکن فشنگی سان هیدرولیک بطور معمول در مدار بطور نرمالی بسته قرار گرفته و جهت اطمینان از بالا نرفتن فشار از حد مجاز و یا جهت اثبات نگه داشتن اختلاف فشار در بین جریان ورودی-خروجی و بصورت دو، سه یا چهار راهه طراحی شده اند.