شیر فشارشکن – WayMarket

از دیگر مشخصات فشارشکن های پکنز ترکیه جنس بدنه (آبکاری شده دارای نیکل) و تحمل ۱۶ توشه فشار استاتیک امکان تنظیم فشار خروجی بین ۱ تا ۶ توشه را دارا می باشند. این شیر ساختمان ساده کوچکی دارد و مهم وزن پاره ای می باشد و برای کنترل جریان های کم فوق فشار شکن شیر هیدرولیک العاده می باشد. که حساس پایلوت می باشد که به کمتر فشار دارای می باشد و به طور مستقیم شیر را به فعالیت می اندازد. اهمیت یک دیافراگم تبارک می باشد که شیر با را به کار می اندازد. عبوری و هم فشار ورودی و خروجی شیر به وسیله جداول موجود تعیین جهت جور شیرها انجام می شود. وظیفه همین شیر کاهش فشار ورودی و ثابت نگه داشتن آن در نصیب خروج شیر، فارغ از فشار محل ورود بالادست شیر میباشد. در ذیل مراحل صورت دیتا در شیر کنترل فشار هیدرولیک را بازدید می کنیم. این شیر برای نرخ جریان های بالا و کنترل اثبات سفارش می شود. کلیدی توجه به اینکه شیر در دست گرفتن مداد فشار( فشارشکن یا به عبارتی PCV Type 39-02 ) جهت سیال بخار استفاده می شود ، قطعات زیر در شیر وجود داراست : منشاء کندانس: برای حفاظت از دیافراگم در برعلیه افزایش دما و تاثیر مستقیم بخار و عملکرد مناسب دیافراگم از منبع کندانس استفاده می شود. این گونه شیر یک المان اهمیت به جهت کمتر فشار دارد که به طور مستقیم شیر را به عمل می اندازد. این شیر ها از حیث جور عملکرد به دو نوع عملکرد مستقیم و عملکرد پایلوت دار می باشند . در دیگر شیر های فشار شکن فشار خروجی به نسبت فشار محل ورود تهیه می شود و هیچ قطعه تهیه و تنظیم کننده ای همانند پایلوت در آن ها تعبیه نشده است. شیر اصلی به وسیله فشار کاری پایلوت در دست گرفتن و به فعالیت می افتد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم فشار شکن مدولار هیدرولیک بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.