شمارش معکوس 5G: آیا اطلاعات دیجیتال هند آماده است؟ – فیلم اقتصادی Times Times

دولت هند قصد دارد در اوایل سال 2021 فروش امواج 4G را برگزار کند که ممکن است در اواخر سال با فروش امواج 5G همراه شود. اما آیا زیرساخت های دیجیتالی برای راه اندازی شبکه 5G پان هند آماده است؟ چه کاری لازم است تا 5G تأثیر قابل توجهی در داستان رشد هند بگذارد؟ Kalyan Parbat با جزئیات. تماشا کردن