سیستم های هیدرولیک – شرکت اتحاد روانکاران ایرانیان

شیرهای خلبان در بیشتر موردها هیدرولیک استفاده می شوند. سوپاپ های مکانیکی ، شیر برقی و خلبان در بازار موجود است. تقویت کننده ، سیم پیچ ، موجدار ، مفصلی و چندین عنصر گونه های متفاوت شیلنگ هیدرولیکی موجود است. دارای توجه به پیشرفت های چشمگیری که در طی یک‌سری ده سال پیشین در تولید مواد در حوزه ها و شیوه های خودرو کاری حاصل شده است، موارد به کار گیری از سیالات در کنترل حرکات گوناگون روز به روز عمده می گردد. این واحد پمپ-موتور حیاتی هم اقتدار سیستم را گزینش می کند و گزینش آن حداکثر فشار و حداکثر دبی را که می تواند از سیستم ایجاد شود محدود می کند. به جهت حل همین مشکل، عمده ماشین های مدرن امروزی به دو مدار جریان مایع جداازهم اهمیت دو سیلندر اصلی مجهزند تا در شکل از کارافتادن یک مدار، ترمز ماشین در گیر اختلال نشود. یک پمپ هیدرولیکی بر مبنا جور عملکرد به دو دستهی پمپهای دینامیکی و پمپهای جابجایی مثبت تقسیمبندی میشود. آن ها دو مدل هستند. ازانواع دیگر پمپ هیدرولیک می اقتدار به پمپ های ژیراتوری هیدرولیکی اشاره نمود.پمپ های ژیروتوری هیدرولیکی کلیدی دنده های سیکلوئیدی بوده و از نوع پمپ های جابجایی مثبت محسوب می شوند. ذرات کوچک به ادله فرسودگی سیستم وارد مایعات می شوند و فیلتر خط رجوع و برگشت از آنان فشار شکن های هیدرولیک حفظ می کند. وارد وارد شدن فشار بر تراز مدت زمان پیستون متحرک، حرکت خطی را در سیلندر ها ساخت می کند. سیلندرهای هیدرولیک، جریان سیال تحت فشار را به حرکت خطی میله پیستون تبدیل می کنند. گونه های سیلندر هیدرولیک حاوی جزئیات بیشتری در مورد سیلندرهای هیدرولیک است. در سیلندرهای دو طرفه، سریال به هر دو سوی پیستون تزریق می شود و مهم اعمال فشار بر هر طرف پیستون سیلندرحرکت می کند. همین بدان معناست که تا هنگامی که اپراتور سیستم بخواهد هر آنچه پیستون بلند میکند، ایمن است. میله های پیستون توسط Ball & socket joints به فلنج محور محرک متصل هستند و یک اتصال یونیورسال، بلوک سیلندر را به محور محرک مرتبط می نماید. جهت گردش یک پمپ هیدرولیک زمانی که از روبه رو به شفت پمپ نگاه شود ممکن می باشد در جهت گردش عقربه های ساعت ( راستگرد) و یا در بر خلاف جهت عقربه های ساعت ( چپ گرد) باشد.از عارضه ها لبریز کردن پوسته پمپ هیدرولیک از روغن در زمانه رویه اندازی به همین خاطر میباشد که در در آغاز نشتی پمپ به عامل آب بند بودن قطعات ، زیر بوده و مدتی زمان حتمی هست تا روغن نشت یافته به داخل پوسته ، فضا را لبریز نماید که به عبارتی دوران کم جهت آسیب رساندن به بیرینگ ها کافی هست . در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما فشار شکن هیدرولیک برقی.