سویق چیست و چگونه آن را تهیه کنیم؟

استفاده از سویق به رویش کودکان کمک می کند. عظمایی افزود: افرادی که نقص‌ استخوانی دارا‌هستند یا کسانی که از سویق به عنوان رژیم لاغری استفاده می‌کنند میتوانند برای اثر چکیده عمده آن حدود سه تا ۷ توشه قبل از تنظیم گندم یا جو را بشویند، ولی به جهت مراقبت تمامی خواص آن خوبتر می باشد سویق شسته نشود. کمی از آرد ناپخته نخود را در ظرفی ریخته و مدام تفت می دهیم تا سویق زردک عالی بپزد. مثلاً امام صادق(ع) فرموده میباشد صویق خالی یا اهمیت روغن زیتون، گوشت را میرویاند و استخوان را محکم میسازد و به همین ادله به کودکان خردسال هم سویق داده شود. سویق یا این که به فارسی سابق پِست خوراکی نو به وجود آمده یا این که نوآورانه نیست. مثلاً چنانچه چاقی یا این که لاغری شما به کمکاری یا پرکاری غده تیروئید مربوط میشود، یا این که به جهت بیماری خاصی دارو مصرف میکنید، یا بیماری گوارشی دارید، اهمیت مشورت پزشک سنتی یا امروزی صویق و قاووت را مصرف کنید. سویق ها به طور کلی بدن را تقویت می نمایند خصوصا قسمت بالایی تن البته سویق شسته پا ها را اکثر تقویت می کند. نکته قابل دقت این می باشد که سبوس گندم و جو نسبت به دانه آنها نیاز کمتری به تفت دادن دارد؛ بنابراین نمیتوانید همه این ترکیبات را اساسی نیز تفت بدهید بلکه می بایست جداگانه همین کار را انجام دهید. سویقها به طور اکثر برای تقویت بدن استفاده میشوند. صویقها به طور اکثر به جهت تقویت بدن استفاده میشوند. مصرف دارویی دارند، آن دسته که سویق کنار، سویق سیب و انار ترش، به جهت مهار کردن شکم و حرارت دادن بیشتر به آن، به فعالیت میروند، یا این که از سویقِ خرنوب و سنجد، به جهت مهار نمودن طبع، استفاده میشود. نظیر سویق جو جداگانه سوای روغن تفت دیتا و آن گاه از سرد شدن ترکیب کرده و به کارگیری نمایید. در این وضعیت در صورتی که سبوس و دانه با هم تفت داده شوند، سبوس می سوزد. در خرید همین صویقها هم توجه نمایید به آن نیاز دارید یا نه. صویق گندم، صویق جو و صویق ادغام گندم و جو (به نسبت مساوی) جزء مهمترین صویقها هستند.