رپورتاژ آگهی چیست و چگونه به سئو سایت کمک میکند؟

یلدا وی آی پی فرصتی می باشد تا شما بتوانید با کمترین هزینه اطلاع رسانی خویش را بالانشین کنید . نوین در انتشار رپورتاژ شما با قیمت بهتر و تاثیرگذاری سایت اطلاع رسانی وام بخش اعظم همراهتان است. احتمالا برای شما نیز پیش آمده که شنیده باشید بعضی از کسب و کارها در رسانههای پرمخاطب و پرطرفدار نظیر سایتهای پربازدید حوزههای مختلف، رپورتاژ آگهی منتشر کردهاند. 10-نام کانون تبلیغاتی و عبارت ((آگهی نامه)) بایستی در بالاترین قسمت روی جلد آگهینامه، به طوری که حداقل 25 درصد ورقه را شامل شود به طور روشن قید شود.افزودن هرگونه اسم یا این که تیتر دیگر مانند ویژهنامه، پیششماره، فوقالعاده و عنا وین مشابه ممنوع است. ۴. سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در آگهی استخدام معین و از سهمیه بقیه متقاضیان مجزا شده است. تبصره 1 : آگهینامههایی که در آیتم رشته یا این که صنعتی خاص منتشر می‌شوند قید مکان ندارند.مشروط به آن که دست‌کم 90 درصد آگهیهای آن‌ها منحصر به آن صنعت یا این که رشته باشد. 3-دوره انتشار اطلاع رسانی نامه کاهش از قریه روز مجاز نیست.انتشار شماره فوق العاده و به رخ موردی اهمیت موافقت کمیته تبلیغات استان امکانپذیر است. سازمانهای تبلیغات به عهده کمیته سازمانهای تبلیغات میباشد. 7-مطالب مندرج در آگهینامهها منحصراً بایستی به آگهیهای تبلیغاتی اختصاص یابد و چاپ هرگونه تصویر یا مطلب تحریری اعم از خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و نوشته در آگهینامه ممنوع است.تبصره: درج پیامهای عامالمنفعه فرهنگی مثل ترویج فرهنگ و تمدن فقهی – ملی؛ مسائل مربوط به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، رعایت صرفهجویی در مصرف آب و انرژی، احترام به دستمزد دیگران منوط بر آن که حجم هر پیام از 30 واژه و کلمه و مجموع پیامهای آگهینامه در هر بار تکثیر از 10 آیتم تجاوز نکند، بلامانع است. 13- کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی میتوانند در آگهینامه براساس نوبت انتشار، اسم ماه، فصل و سال انتشار را فارغ از درج شماره سطر یا مسلسل قید کنند. دیجی متاع بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی در کشور‌ایران می باشد که در سال 1385 تاسیس شده است. همین وب وب سایت به کار گیری متعددی از جاوا اسکریپت دارد، لطفا جهت راحتی عمل در سایت، جاوا اسکریپت را در مرورگر اینترنتی خود فعال کنید. 4-توزیع اطلاع رسانی طومار های موضوع این دستورالعمل به تیتر پیوست نشریات ممنوع است. در این مقاله به معرفی وبسکو پرداختهایم. تبصره 2: کانونها می توانند برای نامگذاری آگهی طومار از نام دیگری به غیر از اسم کانون به کار گیری کنند و رعایت مفاد بند مربوطه (11) و تبصره 1 این بند الزامی است. 17- کانونهای آگهی و تبلیغاتی موظف هستند تعداد 5 ورژن از آگهینامهها را به اداره تمدن و ارشاد اسلامی استان محل کار خود تحویل و کاغذ اعلام وصول اخذ کنند و در مورد آگهینامههای تخصصی هم تعداد 5 جلد به دفتر کار تبلیغات و اطلاعرسانی تحویل و رسید دریافت نمایند. تبصره: کانونهای آگهی و تبلیغاتی منتشرکننده آگهینامه موظف میباشند به زمان پذیرش یا اخذ پیشنهاد چاپ آگهیها مجوزها و مستندات رسمی اضطراری مرکز سفارشدهنده را دریافت و در شکل خواهش ادارات تمام تمدن و ارشاد اسلامی استانها ارائه نمایند. 2-انتشار آگهینامه فقط توسط کانونهای آگهی و تبلیغاتی کلیدی پروانه عمل از وزارت تمدن و ارشاد اسلامی و اصلی اخذ موافقت بنیادی از کمیته تبلیغات استان مجاز میباشد.