روزنامه جام جم (1400/04/06): دودکش دوباره به کار افتاد!

همچنین مسافت تاج کلاهک از اساس کلاهک دودکش نیز بایستی طوری باشد که از ورود آب باران و برف به باطن اساس کلاهک خودداری کرده و از جهتی دیگر هم در خروج دود نقص‌ ایجاد نکند. برای پرهیز از شکستن شیشه در دوران روشن بودن بخاری از ترشح آب( حتی یک قطره شبنم ) خودداری و هیزمها را در قسمت انتهایی بخاری جای بدهید وابتدا باهیزمهای خشک و نازکتر آتش را پر‌نور نمائید تا شیشه بطور ناگهانی داغ نگردد . به جهت مناطق اصلی سختی آب پیشنهاد می شود. هر سریالی که می آید به خصوص چنانچه تم طنز نیز داشته باشد، اغلب در آن از تکیه حرف ها و اصطلاحاتی به کار گیری می شود که هرازگاهی می گیرد و دهان به دهن در میان مردم می چرخد. نکته ها ریزی همچون به کار گیری از خودرو ظرفشویی در خانه نصرت و یا این که سونا و استخر که به تفاوتهای طبقاتی در دربین دو خانواده اشاره دارد، لحظاتی را رفتار می‌کند که هرچند سویه کمدی دارند، اما در پسِ خود، اشارات گزندهای را یدک میکشند. البته محمد حسین لطیفی اساسی تولید اثر ها سینمایی طنزی، چون «به وقت خماری» ثابت کردهاست که توان به کار گیری استعاری از طنز را به جهت انتقال معنا دارد و همین نگاه در «دودکش ۱» قابل پیگیری بود. البته اصولاً سریسازی در تلویزیون به مثابه تیغ دو لبهای میباشد که نیز میتواند ضمن جلب توجه بینندگان و تسهیل امور برای سازندگان، اثری جالب را تحویل دهد و هم اهمیت تولید حالت مقایسهای، مخاطب را وادار به قیاس سری تازه مهم نمونههای پیشین کند تا فعالیت مجموعه تولید را به شدت پایین ذرهبین ببرد. این سیستم فولاد ضد زنگ در قطرهای 80 تا 600 میلی متر موجود است. موقع تناول کردن کله پاچه هوشنگ چندبار به فیروز زنگ می‌زند اما فیروز پاسخ نمیدهد عفت میگه شاید فعالیت واجبی داره که انقد زنگ میزنه فیروز میگه نیکی بابا الان میخواد کلی مغزمو خوره که برگرده سرکار. متاع دودکش باید از ورق های ضد زنگ (گالوانیزه) و به نسبت کلاهک دودکش اچ کلفت باشد .