دولت موافقت دارد که 5،500 کرور دلار سرمایه به بانک پنجاب و سند وارد کند

دهلی نو: بانک دولتی پنجاب و سند (PSB) روز سه شنبه گفت دولت به جای تقسیم ترجیحی سهام ، سرمایه 5،500 کرور روپیه را به این بانک تأیید کرده است. این بانک در یک پرونده تنظیم مقررات اعلام کرد که بانک در حال دریافت نامه مورخ 10 نوامبر سال 2020 از وزارت دارایی در مورد تحریم برای تزریق مبلغ 5500 کرور است.

وام دهنده گفت ، تزریق سرمایه به منظور مشارکت دولت مرکزی در تقسیم ترجیحی سهام سهام این بانک طی سال مالی 21-2220 است.

سهام دولت در بانک از 30 سپتامبر سال 2020 ، برابر با داده های مربوط به BSE ، 83.06 درصد بود.

سهام PSB روز سه شنبه در 11.23 روپیه واحد 3.50 درصد بالاتر بسته شد.