در اینجا پنج مارک برتر تلفن های هوشمند در هند آورده شده است

سامسونگ پس از دو سال با رشد 32 درصدی نسبت به سال گذشته به یک مارک برتر در بازار گوشی های هوشمند هند تبدیل شد و عملکرد قوی نتیجه چندین استراتژی از جمله زنجیره تأمین موثر و لمس نقاط مختلف قیمت از طریق راه اندازی های جدید بود.