دریچه قلب چیست و چه وظیفهای دارد؟

مثل سایر مشکلات مربوط به دریچه قلب، تنگی دریچه میترال هم سبب ساز محدود شدن روند خونرسانی به قلب خواهد شد. البته، تنگی روزنه ی میترال در بخش اعظم مورد ها بدون علامت ها بوده و نیازی به درمان ندارد. دارای این وجود، علامتها دارای ارتباط اهمیت التهاب ممکن است طی 20 تا 40 سالگی پیدایش پیدا کنند. ممکن میباشد نشانه ها تنگی دریچه میترال، در مواقعی نظیر ورزش که ضربان قلب بخش اعظم است، تشدید یابد. انسان ها در طول زندگی خویش ممکن می باشد اهمیت مشکلاتی از منطقه قلب خویش رو به رو شوند که درصورت تماشا هر علائمی فرد باید به کارشناس قلب و عروق خوب مراجعه کند. ورود میکروب ها به جریان خون ممکن می باشد به واسطه ی جراحی، دندان پزشکی، داروهای تزریقی یا این که عفونت های شدید شکل دهد. تب روماتیسمی بر اثر عفونت های باکتریایی درمان نشده (معمولاً گلودرد استرپتوکوکی) واقعه می افتد. خوشبختانه، همین عفونت به لطف کشف آنتی بیوتیک ها در سال 1950 مثل گذشته شایع نمیباشد و اشخاص مبتلا به آن هم اکثر اوقات قبل از رخ گیری تب روماتیسمی درمان می شوند. از جمله ی همین مشکلات می قدرت به تغییر تحول در ساختار روزنه های قلب به علت گونه های بیماری ها یا این که عفونت ها، مثل تب روماتیسمی یا اندوکاردیت اشاره کرد. دریچه هوای گردِ سونایی، جهت تخلیه هوا و بخاراتِ موجود در محفظه هایی مانند سونا، استخر، جکوزی و یا حتی در سقف های سرویس های بهداشتی بکار می رود. پس از تخلیه سیال، درپوش بسته شده و مانع ورود اجسام خارجی به درون خط لوله می محاسبه دریچه خطی شود. در بخش توزیع مطلوب هوا به مسئله شتاب هوا اشاره شد؛ هنگام نصب دریچه می بایست توجه شود که شتاب در دریچه ورود هوا به اتاق کمتر از مقدار شتاب هوا در شبکه باشد و تراز روزنه هم از سطح برهه زمانی شبکه بزرگتر در حیث گرفتهشود. محل کارگزاشتن این دریچه دیواری بر روی سقف و یا دیوار می باشد. ما میتونیم دریچههای توزیع هوا را متناسب اساسی نوع معماری ساختمان و کاربردشان بر روی سقف، سقف کاذب یا این که دیوار عمل بگذاریم تا هوای مطبوعی را به جهت اشخاص به ارمغان بیاورند.