دریچه سقفی – ویرگول

دریچه سقفی تایلی اساسی روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک صفحه ی فلَت از ورق آلومینیوم(با قاب یا این که بدونِ فریم) و یک عدد روزنه جت نازلِ گرد است که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ اساسی متغیر میباشد. جانماییِ روزنه گردِ جت نازل در بدنه روزنه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ کلیدی به محفظه می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ دریچه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا ایجاد نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از روزنه بعهده دارد. همین دریچه در ابعاد، رنگ و مرحله کیفیتی گوناگون موجود بوده و قابلیت و امکان کارگزاری دامپر را هم دارد. این موضوع هم به بها آلومینیوم در بازار دارای ارتباط میباشد که بالاتر از قیمت ورق آهنی می باشد. قیمت روزنه سقفی تهیه هوا را میتوانید از شرکت صنعتی پیشگام استعلام نمایید. روزنه هوا در مکان های متفاوت مسکونی ، تجاری و صنعتی وجود داراست و همین دو گزینه نمونه های کوچکی میباشد که می توان به آن اشاره نمود. در شکل به کارگیری از مبدل، طریق ورود و خروج هوا تغییر و تحول خواهد نمود. دریچه های سقفی گرد اثبات دمپردار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مطلوب در صنعت تهویه مطبوع به مراد نصب در سقف یا این که بر روی شبکه روکار طراحی شده اند.این دریچه ها جهت هوای رفت، رجوع و تخلیه استفاده می شوند که پخش جریان یکنواخت هوا را به صورت افقی توسط پره های متواتر هم مرکز در کل جهات انجام می دهند. وقتی از دریچه سقفی تهویه هوا استفاده می شود که شبکه ها به صورت افقی در ساختمان ها کارگزاری شده باشد و دهانه شبکه از سقف های کاذب به خارج ارتباط پیدا کند. در بخش اعظمی از ساختمان ها اصلی روزنه هایی از سیستم های تهویه روبرو می گردید که در سقف کارگزاری شده اند که در بازار همین جور دریچه بنام دریچه سقفی همگانی میباشد که در رنگ بندی و سایز بندی های مختلفی ارائه میشوند. در صورتی که این دو بخش از نظر رخ مطابقت نداشته باشد با به کار گیری از تبدیل، این دو بخش بر روی هم قرار می گیرند. شبکه به هر شکلی که باشد روزنه هوا می تواند بر بر روی آن قرار بگیرد. همچنین مهم دقت به امکان انقطاع شدن پره از قاب و حفظ ظاهر دریچه، سوراخی بر روی کادر روزنه وجود ندارد و دریچه از قسمت داخلی قاب به شبکه مربوطه متصل می گردد ولی در شکل نیاز خریدار سوراخ پیچ هم در قاب روزنه تعبیه دریچه خطی سقفی خواهد شد.