خرید فرمیک اسید (Formic Acid) + فیلم کاربرد ها – بازرگانی آسمان

اسید فرمیک در شرایط مایع و جامد شامل شبکهای نامحدود از مولکول هایی میباشد که اهمیت پیوند هیدروژنی به نیز متصل هستند.بیشتر خواص اسید فرمیک همانند خاصیت سایر اسیدهای کربوکسیلیک میباشداما آن نمیتواند اسید کلرید ایجاد کند. این روند شامل کربونیلاسیون متانول و بعد از آن هیدرولیز متیل فرمت تولید شده است. امروزه فرآیندهای اسید فرمیک عمدتاً بر شالوده دو مسیر اساسی انجام می گردد: هیدرولیز متیل فرمت و تهیه اسید فرمیک آزاد از فرمات ها. در صنعت، این واکنش در فاز مایع کلیدی فشار بالا تبدیل اسید فرمیک 85 % به 65 درصد انجام می شود. تراکم مولار 46.03 گرم در مول می باشد و نقطه جوش آن 100.8 درجه سانتی گراد است و نقطه ذوب 8.4 مرتبه سانتی گراد .با فرمول شیمیایی CH2O2 مهم بوی تند ، بوی نافذ ظواهر مایع بی رنگ با 1 لینک و پیوند کوالانسی گیرنده و2 پیوند هیدروژن اهمیت پیچیدگی 10.3 میباشد . HClاسید فرمیک بیشترین خواص شیمیایی بقیه اسیدهای کربوکسیلیک را دارد. اسید فرمیک در حضور اسید سولفوریک و هیدروفلوئوریک اسید ، در واکنش کخ شرکت کرده و اسیدهای کربوکسیلیک بزرگتر ایجاد میکند. بخارات این ماده حتی به مقدار رقیق، منجر تولید التهاب شدید همراه حساس تخریب سلول های سیستم بویایی، ناحیه ی بینی، پیدایش سرفه های پی در پی و همینطور گونه های در تنفس آدمی می شود. در سال 1855 ، دانشمندی یک سنتز از مونوکسیدکربن ساخت کرد که شبیه به آنچه امروزه به کارگیری می شود است. همین اسید در درختان در بدن مورچه ها یافت می شود. پایه مزدوج اسید فرمیک ، فرمت ، هم به طور گسترده در فضای سبز وجود دارد. این ماده در طبیعت علاوه بر مورچه در نیش اکثری از حشرات نظیر زنبورها و همچنین گیاه گزنه نیز یافت می شود و به تیتر ماده شیمیایی جهت دفاع و شکار استفاده می شود. در پاسخ باید گفت اسید فرمیک اکثر به عنوان ماده ی نگهدارنده و پرهیز کننده از فاسد شدن و نوعی ماده ی آنتی باکتریال در غذای زمستانی دام ها در مجتمع های تبارک دامداری به کار گیری می شود؛ در توضیح روشن تر می قدرت گفت پاشیدن کمی اسید فرمیک بر روی علف تازه خشک شده، از پیدایش فساد و پوسیدگی در آن دوری می نماید و مواد مغذی آن را تا حد بالا و قابل توجهی فرمیک اسید ویکی پدیا نگهداری می کند.