حضرت یوسف – ویکی فقه

یوسف در کودکی رؤیای عجیبی میبیند، رؤیایی کـه در آن خورشید و ماه و ۱۱ ستاره به جهت او بـه سجده میافتند. روزگار بازپخش آن نیز بـه ترتیب 6:00 صبح و 14:00 ظهر روزبعد میباشد. آنها وارد مصر شده و التماس خود را عرضه کردند.یوسف در در میان متقاضیان غلّه، برادران خویش را دید،امّا برادران یوسف را نشناختند و حقّ هم این بود،زیرا از دوران انداختن یوسف به چاه تا حکومت او در مرز و بوم مصر،حدود بیست تا سی سال مسافت شده بود.یوسف وقتی از چاه بیرون آمد،نوجوان بود، «یا بُشْری هذا غُلامٌ» چندین سالی در خانه عزیز،خدمتکار بود و سالها نیز در زندان به سر موفقیت و از دوران آزادی او از زندان نیز هفت سال(دوره وفور نعمت و لبریز آبی)گذشته بود و حال که سالهای قحطی بود،برادران به مصر آمده بودند. البته ترجیح می‌دهم در کنار کارهای طنز، هر چندین وقت یک توشه فیلمهای جدی نیز بازی کنم زیرا هدف اولیه من از ورود به بازیگری، فعالیت در کلیه حوزهها بوده البته علاقهام به کمدی خیلی عمده از سایر ژانرهاست. شخصاً بازی در اثرها کمدی را ترجیح می ‌دهم البته از تجربه آثار جدی هم استقبال میکنم. حُسن عمل و نیکوکاری همین نتایج را دارد که خداوند پس از حدود چهارصد سال با همین ترتیبی که خاطر نشان شد، طوری حوادث را ردیف کرد، تا وصیت حضرت یوسف (علیهالسلام) به دست فرستاده پهناور و اولوا العزمی زیرا حضرت موسی (علیهالسلام) انجام شود، و به برکت معرّفی قبر یوسف (علیهالسلام) به پیر زنی آن قدر خوبی و عنایت گردد. رئیس سابق روابط عمومی این سریال در پی اختلاف حیاتی کارگردان و تهیهکننده آن فرجالله سلحشور گفت کـه تمام مبالغ هزینه شده برای تولید همین سریال بیش از ۱۲ میلیارد تومان بودهاسـت، کـه ۶ میلیارد تومان آن بوسیله صدا و سیما و بقیه به وسیله شهرداری تهران، سپاه پاسداران، وزارت اقتصاد و میزان دارایی پرداخت شدهاسـت. و شب پیشین از درب خانهی تو عبور کرد شما را صدا زد و طلب غذایی نمود و گفت: «سائل غریب رهگذر را، غذا دهید و شما او را خوراک ندادید، و جملهی استرجاع را گفت. آنچه در ترجمه و تفسیر این آیه حساس بیشترین اختلاف بوده، معنا دو کلمه «همّ» و «برهان» میباشد که پیام راستین آیه را در هالهای از ابهام فرو برده است. بخش اعظم دوست دارید در سینما بازی نمایید یا تلویزیون؟ در تلویزیون شما حساس عامه مردمان روبهرو می باشید و می بایست حساس دلتان در این میدان فعالیت نمایید ولی مبحث سینما تخصصیتر و جدیتر است. دوست دارم سینما و تلویزیون را توأمان با هم داشته باشم اما نمیخواهم یکبعدی به قضیه نگاه کنم و تنها در یک عدد از این دو مدیوم فعالیت کنم. پاد شاه حساس شنیدن همین سخنان،چنان خود را در برابر عظمت معنوی یوسف کوچک و حقیر یافت که یکباره گویش به ذکر گشود و گفت:«أشهد أن لااله الااللّه و أنّک رسوله»من نیز ایمان آوردم،ولی تو باید حاکم باشی. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم Yousef Asadi لطفا از سایت ما دیدن کنید.