جراحی ژنیکوماستی در تهران

چنانچه ژنیکوماستی در دوران بلوغ ظواهر شود، به مرور از بین می رود که تقریبا شش ماه تا سه سال ارتفاع جراح ژنیکوماستی خواهد کشید. تاموکسیفن و یا داروهای دیگر می توانند به کاهش حجم سینه ها امداد نمایند اما به طور کلی نمی توانند خلل را برطرف کنند. جراحی ژنیکوماستی به طور کل ایمن می باشد اما مثل هر جراحی دیگری ریسک ها و خطراتی به همراه دارااست که از پاراگراف این عارضه ها می توان به عفونت، خونریزی و عکس العمل نامناسب به مواد بیهوشی اشاره کرد. بسته به علت، ممکن است نشانه ها دیگری هم وجود داشته باشد. بر مبنا سکو بندی simon گرید 2 ژنیکوماستی به 2 تحت تیم a و b تقسیم بندی می شود که جور a2 بزرگی متوسط سوای پوست مازاد و گونه b2 اهمیت پوست اضافی می باشد. مرتبه یا گرید 1 خفیفترین شرایط و جايگاه 4 شدیدترین آن می باشد. هنگامیکه تعادل هورمونهای بدن، از جمله تستوسترون به نیز بخورد، میتواند منجر به ژنیکوماستی یا این که تبارک شدن سینه در مردان شود. تن مردان نیز هورمون تستوسترون ایجاد می کند و نیز هورمون استروژن. کارداران متعددی می تواند باعث به هم ریختن تعادل هورمونی فیلم فعالیت ژنیکوماستی در مردان شود. چنانچه مصرف داروی خاصی سبب به بزرگی سینه در مردان شود، کلیدی جدا مصرف داروها و یا جایگزین نمودن داروها می توان به معالجه این عارضه و یا کاهش سایز سینه ها پرداخت. گهگاه نیاز هست مشکلات دارای ربط مهم هورمون ها و طریق اثر آن ها بر روی بدن معالجه شود. معاینات فیزیکی انجام شده بر روی بیمار در این جلسه بر ارزیابی شرایط تن و نیز تشریح نتیجه های مورد انتظار بیمار متمرکز است. مورد ها قابل انتظار در زمان بهبودی جراحی سینه مردان شامل موارد ذیل است. همین داروها در اکثر اوقات موردها به جهت ژنیکوماستی شدید و دردناک گزینه استعمال قرار می گیرند. این روز ها اهمیت به کار گیری از روشهای تعرضآمیز مانند لیپوساکشن، رزکسیون باز و یا رزکسیون با کاهش پوست، میتونین رخ و فرم سینههاتون رو به حالت معمولی برگردونید. هر یکسری جای زخم ممکن میباشد در ارتفاع روند بهبود در حیطه سر سینه توسعه پیدا کند، زمانی که قرمزی آن از میان برود، جای جراحت باقی‌مانده کاهش لحاظ دیگران را به خود جلب خواهد کرد. معمولاً ژنیکوماستی ظرف شش ماه به خودی خویش از میان می رود و درمان می شود. ؛ البته گهگاه وقت ها ممکن می باشد فرد را به کلینیک پستان ارجاع دهد تا بوسیله پزشک متخصص معاینه شود.