ثبت رکورد تاریخی تولید پیستون در ایران

فشار داخلی مستمند اعمال نیروی قابل توجهی می باشد که بتواند حلقه پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. ولی آیا تا بهحال از خود پرسیدهاید که عامل بزرگ بودن پیشرانهی شیرون چیست؟ شیرون توان بیشتر خود را مرهون توربوشارژرهای بزرگتر، اینترکولرهای بهتر و سیستم تزریق سوخت دوتایی (دوپلکس) کلیدی ۳۲ انژکتور است. کمپانی بوگاتی کلیدی بیش از یک قرن قدمت، یکی از از محبوبترین برندهای صنعت خودروسازی است. پیستون یک عدد از قطعات متحرک و حساس موتور می باشد که در باطن سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام داده تا چهار تراز کلیدی چرخه به این معنی که مکش ، چگالی ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) رخ گیرد. نصیب های اساسی شامل تاج، دامنه، و رینگ پیستون، شکاف گژنپین و رینگ پیستون است. درهمین حالت قسمت پایینی حلقه هم به جا رینگی چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده شده از شیار جا رینگی هم جلوگیری می شود. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)، زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا قسمت پایین پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کمتر یابد و نیز جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ باز رینگ پیستون تبریز شود. پیستون بیضی رخ هنگامی گرم شودبه موقعیت دایره ای تمام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم می باشد لقی کمی بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که به جهت جلوگیری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه میزان 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 جايگاه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. ابرخودرویی که به جهت سناریو کارایی خیرهکننده، هر دقیقه ۶۰ هزار لیتر هوا میبلعد. همین فرمان باعث می‌گردد که منحنی گشتاور شیرون، مستقیم و از دور موتور ۲۰۰۰ دور بر دقیقه در دسترس باشد و ولی در مصرف سوخت هم بیتأثیر نیست. البته مصرف سوخت برای خودرویی که در موقعیت غایت سرعت، فقط ظرف ۹ دقیقه ۱۰۰ لیتر بنزین میسوزاند، واقعاً چه میزان دارای دارد؟ همانطور که والاس در کلیپ ویدیو اشاره میکند، پیشرانهی ۱۶ سیلندر W رخ فولکس واگن کلیدی حجم ۸ لیتر واقعاً بزرگ بهنظر میرسد. والاس سپس به گیربکس پهناور شیرون اشاره میکند. والاس در ویدئوی منتشر شده بهخوبی این مورد قضیه را روشن میکند: ادله اساسی تبارک بودن پیشرانه پس از درنظر گرفتن ۱۶ سیلندر آن، اهمیت ترین عامل شیرون، اطمینان از ماندگاری و دوام آن است. مسلماً ۱۶ سیلندر کلیدی آرایش W بزرگ است؛ البته ادله کلیدی ابعاد قابل اعتنا پیشرانهی بوگاتی همین نیست. شیرون یک هایپرکار موتورمیانی دو سرنشینه هست که به وسیله خودروساز فرانسوی بوگاتی بهعنوان جایگزین مدل ویرون در نمایشگاه خودروی ژنو ۲۰۱۶ رونمایی شد. میز طراحی پیشرانهی بوگاتی که پیش از این ویرون از آن متولد شده بود، برای توسعهی پیشرانهی شیرون تماماً گشوده طراحی شد. در وضعیت عادی ۴ سیلندر با منیفولدهای منقطع به توربوشارژرها متصل هستند؛ باتوجه به این که توربوشارژرهای شیرون ۶۹ درصد بزرگتر از توربوشارژرهای ویرون هستند، به جهت بهکار افتادن هر ۴ عدد باید به دورموتور ۴۰۰۰ رسید. این قطعه به عنوان جزء متحرک محیط احتراق می بایست بضاعت تحمل نوسانات فشار، تنش های دمایی و بارهای مکانیکی را دارا باشد. جلوگیری از ورود آب و مایعات خنک کننده فضای کارتر به داخل محیط احتراق. حلقه های فشاری همینطور به جهت انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر عمل می نمایند ، جایی که مایع خنک کننده ای که از طرز جلیقه های آب جریان دارااست ، پخش می شود. انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر که دمای ذیل تری دارد. هم زمان مهم حرکت خطی و رو به بالا و تحت پیستون، همین حرکت عمودی به بالای میله اتصال نیز وارد می شود. گزیده از میله اتصال که به پیستون متصل می شود ، انتهای کوچک نامیده می شود و انتهایی که به به دور میل لنگ متصل می شود ، انتهای تبارک نامیده می شود. وی ادامه داد: «طراحی قطعات و سیستم های اهمیت موتور که گوشه ای از آن ها شامل گروه بلوک، تیم سرسیلندر، گروه پیستون و رینگهای پیستون، پمپ آب و پمپ روغن، کاتالیست متناسب دارای تراز استاندارد آلایندگی یورو 5 و تیم میل لنگ میشود، توسط سایپا انجام شده است». از طرف دیگر شیرون میل لنگ سبکتر و قطعات تیتانیومی بیشتری دارد؛ اما در مقایسه با ویرون، ۲۵ درصد توان بیشتری ساخت میکند. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد قیمت پیستون نشانه گر تبریز لطفا از برگه ما بخواهید.