ترمیم دندان با چه موادی انجام میشود؟

برای ساخت پایه ایمپلنت فلزات مختلفی ازمایش شده اند. و در آخر نیز یک روکش روی ایمپلنت قرار می گیرد. از آنجایی که نوع پین در دندانپزشکی تفاوت هایی دارند، بسته بندی های آنها نیز متفاوت از یکدیگر خواهد بود. پین عاج دندان برای دندان های جلویی قابل استفاده نمی باشد. ترمیمهای همرنگ دندان برای انواع درمانها از جمله پوسیدگی دندان، خردشدگی دندان، دندان شکسته، فاصله بین دندانها و یا دندانهای فرسایش یافته قابل استفاده هستند.

هنگامی که دندانهای شیری پوسیده کودک خو را پر می کنید ممکن است بعد از مدتی این پوسیدگی برگردد . بعد از اتصال پایه ایمپلنت به استخوان فک مراحل دیگر آغاز می شود. اغلب مردم فکر میکنند بعد از انجام عمل ترمیم دیگر احتیاجی به رسیدگی و مراقبت از دندان نیست اما این باور غلط است. به همین دلیل بعد از قرار دادن آن در فک باید مدت زمانی مشخص صبر کرد که بسته به نوع دندان و شرایط دیگر ممکن است ۳ تا ۵ ماه طول بکشد. به این صورت که برای باز سازی تاج دندانی که پوسیدگی آن به عصب نرسیده و نیازی به عصب کشی در آن نیست از پین داخل عاج دندان استفاده می شود.

اکثر اوقات، دندانهایی که در جلوی دهان قرار دارند یا آن دسته از دندانهایی که در لبخند دیده میشوند تنها به یک پر کردن ساده دندانی نیاز دارند. درصورت استفاده از این مواد، بخصوص در بیست و چهارساعت اول، باید هرچه سریعتر دهان را شست. مراحل کار شامل حداقل ٢ جلسه درمانی میباشد که در جلسه اول پس از ایجاد بیحسی موضعی و برداشت پوسیدگی و آماده سازی حفره، قالبگیری انجام و به لابراتوار ارسال میشود.

در نتیجه هزینه آن نیز نسبت به انواع ترمیم دندان به روش مستقیم بالاتر است. ترمیم غیر مستقیم دندان زمانی انجام میشود که ساختار دندان حمایتی کافی، برای ترمیم صحیح دندان وجود نداشته باشد. نوعی دیگر از مواد ترمیمی غیر مستقیم اینله و انله می باشند، در صورت آنکه مواد جایگزین تنها دربرگیرنده برای بخش درونی دندان باشد، به آن اینله گفته می شود و زمانی که این پوشش روی سطوح جونده گسترش پیدا کند و سطح بیرونی را بیشتر دربربگیرد انله می باشد. پین های داخل عاج دندان دارای ۳ میلی متر طول و فطر ۰٫۴ میلی متر هستند که نیازی به استفاده از سمان در محکم کردن آنها نیست.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با ترمیم دندان کج وب سایت خود ترمیم دندان یا روکش باشید.