به این نوع دمپر موتوری نیز گفته می شود

۲-از پاراگراف اطلاعات تکمیلی در مورد دمپر هوا می قدرت به طول دمپر هوا اشاره نمود.با اعتنا به اِشغالِ عرضِ تیغه های دمپر در ساختار دمپر هوا ، باید عرضِ حجمِ بدنه دمپر هوا به اندازه ای باشد که در روزگار عملکردِ دمپر هوا، تیغه ها از بدنه ی دمپر خارج نزده و از محدوده دمپر بیرون نشود. کاربرد : جهت دهش، رجوع و برگشت و یا این که تخلیه هوای گوشه و کنار تهویه شده آیتم استفاده قرار می گیرد. کاربرد : عموما براي هوای رفت کولرهای آبی و ایرواشرها مورد استفاده قرار مي گيرد و در اکثر زمان ها مورد ها همراه حیاتی دمپرهای پشت دریچه ای موازی و پشت دریچه ای متقابل سفارش گذاری می شود.، به جهت طول بخش اعظم از 4 متر عملکرد ندارد. تیغه های این دمپر در یک جهت و به شکل موازی، به وسیلههی یک محورِ دستور دهنده که به موتور دمپر وصل است، همزمان حیاتی عملکردِ موتور، آغاز به فعالیت مینماید.در این جور دمپر کل پرّه ها در یک سو و به طور موازی باز و بسته می شوند و علتِ نامگذاریِ این دسته دمپر هم بنام دمپر برقی موازی همین موضوع است. در صورتیکه بعدها دمپر هوای برقیِ موازی بیش از بی آلایش باشد به بدون چاره بایستی از دوسری تیغه یا پرّه دمپر استفاده نمود که در این حالت بالاجبار می بایست از دو موتور دمپر نیز بهره جُست تا نیروی محرکه ی موتورهای دمپر بتواند در زمانِ جریان و وجود فشار هوا در باطن نتورک بتواند پره های دمپر را پایین اثر گذاری قرار داده و دمپر امکانِ کارایی داشته باشد. دسته ی کنترل همین فرآورده که حیاتی دست کار می نماید ،بدون نیاز به انرژی الکتریکی و بصورت کاملا دستی عمل می نماید و هوای عبوری از همین کالا را کنترل و یا این که مسدود می کند. ضمن استفاده از ورق قطور به جهت دمپر گردِ دودکش بایستی از یک لایه عایق حرارتی و یک لایه کاورِ گالوانیزه روی عایق حرارتی به کار گیری نمود تا از نفوذِ حرارت به نوع و بدنه ی دمپر پرهیز بعمل آمده و از استهلاکِ زودرسِ دمپر دودکش پرهیز بعمل اید. تایل های آرمسترانگ که امروزه به سقف های تایلی کناف نیز مشهورند در واقع سقف های کاذب شبکه ای و یکپارچه از سازه گالوانیزه و یا آلومینیومی هستند. دمپر هوای گرد در بین کانالی عمدتاً از ورق گالوانیزه با ضخامت یک میلیمتر و در قطرهای متعدد به دو صورت در دست گرفتن دستی و برقی ساخت و دمپر یک طرفه هوا عرضه می شود. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم دومپریدون در حاملگی لطفا از ورقه ما بخواهید.