با کتونی چی بپوشیم؟

بایستی بتوانید انگشتان پای خویش را باطن کتونی به راحتی حرکت دهید. علاوه بر همین دقت کنید که متاع مواد به فعالیت رفته در ایجاد کتونی در برابر قارچ و انواع عفونت­های باکتریایی مقاوم باشند تا در زمان تمرین های مداوم به سبب عرق پا در درون کفش عفونت و قارچی ساخت نشود و سالم پای شما را در معرض خطر قرار ندهد. رای داشتن فعالیتهای ورزشی تراز بالا و مراقبت سالم پاها، کتونیهای اصل اکثر اوقات حیاتی فنآوری و ویژگیهای تخصصی بخش اعظمی هستند. بنابراین، همین اصطلاح اغلب به برندهای پهناور جهانی اطلاق میشود، و در کشور ایران به نامهای کتونی اصل یا این که اورج هم دارای اسمو رسم هستند. دهانه کتانی معمولا در مدلهای اورجینال به رخ بیضی شکل طراحی می شود و اکثر زمان ها در نصیب داخلی خویش اساسی بالشتکهای دوچندان نرمی میباشد که جهت حفاظت و پشتیبانی از مچ پا تعبیه شدهاند. کفش ها از عوامل مهمی هستند که تندرست پا شما را برعهده دارند. اصلی خرید کردن کتونی های خارجی در اوج زیبایی به سالم پاهای خویش حساس بدهید. خوشبختانه پیشرفت تکنولوژی و ارتقاء اعضا در دنیای مجازی به کسب و کارهای اینترنتی و خرید کردن های غیر حضوری رونق بسیاری داده است. همچنین بهترین منش میتواند بررسی ظاهری هم باشد، میزان مرغوب بودن بدنه، زیره و درون کتانی اصل به وضوح زیاد بالاتر از کتانی فیک است. همین شکافها حتی در قسمت پاشنه کفش نیز چشم می شود که وجود آنان به کارآمدی عمده ورزشکار امداد میکند. دیگری، پلیاورتان (PU) هست که متراکمتر، مقاومتر و سنگینتر از EVA است. این قسمت به حیطه در بین بیرونیترین و داخلیترین قسمت کتانی میگویند که در واقع همان ضخامت زیره کفش است. زمانی به این عقیده رسیدهاید که «هیچ چیز کتونی اورجینال نمیشود» آنگاه فارغ از قیمت، فقط با پوشیدن یک جفت کتونی اصل لذت آخری را خواهید برد. یک کتونی اصل حیاتی دو جور لاستیک در قسمت بیرونی خویش است، یکی از رابر کربن (Carbon Rubber) و دیگری رابر متورم (Blown Rubber) است. رابر کربن مادهای سفت و سنگین همانند متریال لاستیک ماشین است، در حالی که لاستیک متورم به دلیل سبکی و انعطافپذیری مثل یک بالش قابل انعطاف و فنری صورت عمل میکند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه کتونی 4 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.