بانک UCO نرخ وام مسکن را 25 واحد پایه کاهش می دهد

KOLKATA: وام دهنده گفت ، بانک UCO نرخ بهره وام مسکن را از تاریخ چهارشنبه 25 واحد پایه کاهش داده است.

نرخ بهره وام مسکن تجدید نظر شده بدون توجه به میزان وام و شغل وام گیرنده ، از 6.90 درصد شروع می شود.

این بانک دولتی از دستیابی به وام های 3000 کروری برای بخش های خرده فروشی و MSME برای فصل های جشن ماه های اکتبر و نوامبر اطمینان دارد و حدود 1900 کرور قبلاً تحریم شده بودند.