بانک UCO نرخ وام مسکن را 25 واحد پایه کاهش می دهد

KOLKATA: وام دهنده گفت ، بانک UCO نرخ بهره وام مسکن را از تاریخ چهارشنبه 25 واحد پایه کاهش داده است.

نرخ بهره وام مسکن تجدید نظر شده بدون توجه به میزان وام و شغل وام گیرنده ، از 6.90 درصد شروع می شود.

این بانک دولتی از دستیابی به وام های 3000 کروری برای بخش های خرده فروشی و MSME برای فصل های جشن ماه های اکتبر و نوامبر اطمینان دارد و حدود 1900 کرور قبلاً تحریم شده بودند.

مهم ترین مقالات  نوکیا هند می گوید در سال 2020 بیش از 100 معاملات مخابراتی را به دست آورده است. شدت گسترش شبکه افزایش می یابد