بانک Lakshmi Vilas تحت مهلت قانونی قرار گرفت و برداشت با محدودیت 25K Rs؛ RBI ادغام با بانک DBS را پیشنهاد می کند – ویدئو اقتصادی تایمز

دولت در روز سه شنبه بانک لاکشمی ویلا را تحت یک مهلت قانونی یک ماهه قرار داد ، هیئت مدیره خود را جایگزین کرد و برداشت را با 25000 روپیه برای هر سپرده گذار محدود کرد. با توجه به كاهش سلامت مالي وام دهنده بخش خصوصي ، گام توسط دولت ، به توصيه بانك ذخيره برداشته شد. در بیانیه ای ، RBI در غیاب یک برنامه احیای معتبر ، با هدف محافظت از منافع سپرده گذاران و به نفع ثبات مالی و بانکی ، گفت که چاره ای جز درخواست به دولت مرکزی برای اعمال مهلت قانونی تحت بخش 45 قانون مقررات بانکی ، 1949.