بانک ها نرخ های بالای یک شبه، شرایط نقدینگی را اعلام می کنند

بانک ها نرخ های بالای یک شبه، شرایط نقدینگی را اعلام می کنند

بانک‌ها نگرانی‌های خود را در مورد نرخ‌های یک شبه بالا و شرایط نقدینگی به بانک رزرو هند (RBI) منتقل کرده‌اند تا از دسترسی عادلانه‌تر به منابع مالی اطمینان حاصل کنند و شکاف بین سیاست معیار و نرخ‌های یک شبه را کاهش دهند.

وام دهندگان و سایر شرکت‌کنندگان در بازارهای پولی بحث‌هایی را برگزار کردند که ماهیت متغیر توزیع نقدینگی در سیستم بانکی را که در آن برخی از واحدها فقط با نرخ‌های بالا می‌توانستند به وجوه دسترسی پیدا کنند، برجسته کرد.

منابع بازار گفتند که موسسات بازار خودتنظیمی از RBI خواسته شده است تا برای نزدیک‌تر کردن نرخ‌های یک شبه به نرخ بازپرداخت سیاستی معیار وارد عمل شود. یکی از منابع بازار بدهی که در بالا ذکر شد، گفت: «بانک‌ها گفته‌اند که فقط نگاه کردن به وجوه اضافی پارک شده نزد RBI، تصویر واقعی از مازاد نقدینگی ارائه نمی‌کند.»

تاثیر بانکداری 24×7
این منبع گفت: نه تنها توزیع نقدینگی به سمت بانک‌های بزرگ منحرف می‌شود، بلکه برای نگه داشتن نرخ تماس نزدیک به نرخ بازپرداخت، مازاد کلی بیشتری نیز لازم است.

به طور جداگانه، نرخ مکالمه به دلیل تقاضاهایی که توسط بانکداری 24×7 بر روی سیستم گذاشته شده است، افزایش یافته است.

منبع ذکر شده در بالا گفت: “عواملی مانند بانکداری 24 ساعته منجر به این شده است که بانک ها پول نقد را در تسهیلات سپرده دائمی RBI (SDF) دور نگه می دارند. این بدان معنی است که وقتی بانک ها با کمبود نقدینگی به بازار تماس می روند، نرخ ها بالاتر می رود.” .

بازار پول فراخوان راهی برای وام دهندگان برای برآوردن نیازهای تامین مالی یک شبه است.

آستانه Repo نقض شد
حدود یک ماه است که میانگین موزون نرخ تماس (WACR) حدود 25 واحد پایه بالاتر از نرخ رپو سیاست معیار است که در حال حاضر 6.50 درصد است. در نتیجه، معیارهای تعیین شده توسط بازار، مانند نرخ قطعی بین بانکی بمبئی (MIBOR) و مخازن سه طرفه نیز افزایش یافته اند.

WACR در روز سه شنبه با 6.78 درصد بسته شد.

WACR هدف عملیاتی سیاست پولی RBI است.

“چارچوب نقدینگی که در سال 2020 منتشر شد، شامل مقرراتی برای تنظیم عملیات مخازن بازرگانی توسط RBI است تا نرخ‌های بازار را نزدیک به نرخ سیاستی نگه دارد. در مقطع فعلی، RBI شاید می‌خواهد بانک‌ها جریان‌های نقدی خود را به شیوه‌ای زیرک‌تر مدیریت کنند. یک منبع دیگر گفت: اما این واقعیت که نرخ یک ماهه یک شبه بالا بوده است، یک نگرانی است و این موضوع بیان شده است.

RBI از ماه مارس عملیات مخازن با نرخ متغیر را اعلام نکرده است. بانک مرکزی با چنین عملیاتی نقدینگی را به سیستم بانکی تزریق می کند.