استخدام: Max Life طی COVID-19 2000 مدیر از طریق رسانه دیجیتال استخدام می کند

دهلی نو: بیمه ماکس لایف روز جمعه گفت که در نیمه اول این سال مالی و در میان بیماری همه گیر COVID-19 بیش از 2000 مدیر اجرایی استخدام کرده است. بیمه کننده در بیانیه ای گفت ، با دیجیتالی کردن کارآمد فرآیند استخدام و پردازش ، بیمه عمر توانسته است یک تجربه کارمند استخدام و پردازنده را در یک کار عمدتا از راه دور ارائه دهد.

با این اضافه شدن ، کل قدرت نیروی کار به حدود 15000 نفر افزایش یافت.

به گفته آن ، استخدام از طریق بخشهای مختلف از قبیل نمایندگی ، بستانکار و عملیات داخلی انجام شده است.

در شش ماه گذشته ، ماکس لایف همچنین با بیش از 500 داوطلب بصورت دیجیتالی همکاری کرده است تا یک استعداد استخدام در آینده ایجاد کند.