استخدام: Max Life طی COVID-19 2000 مدیر از طریق رسانه دیجیتال استخدام می کند

دهلی نو: بیمه ماکس لایف روز جمعه گفت که در نیمه اول این سال مالی و در میان بیماری همه گیر COVID-19 بیش از 2000 مدیر اجرایی استخدام کرده است. بیمه کننده در بیانیه ای گفت ، با دیجیتالی کردن کارآمد فرآیند استخدام و پردازش ، بیمه عمر توانسته است یک تجربه کارمند استخدام و پردازنده را در یک کار عمدتا از راه دور ارائه دهد.

با این اضافه شدن ، کل قدرت نیروی کار به حدود 15000 نفر افزایش یافت.

به گفته آن ، استخدام از طریق بخشهای مختلف از قبیل نمایندگی ، بستانکار و عملیات داخلی انجام شده است.

در شش ماه گذشته ، ماکس لایف همچنین با بیش از 500 داوطلب بصورت دیجیتالی همکاری کرده است تا یک استعداد استخدام در آینده ایجاد کند.

مهم ترین مقالات  صادرات تولید از SEZ تا ماه ژوئن 45٪ کاهش در سال: شورای SEZ