آییننامه راهنمایی و رانندگی – ویکینبشته

اسم کاربری شما به عبارتی شماره همراهتان میباشد که آموزشگاه هدایت و رانندگی زمان ثبت اسم شما از شما دریافت می نماید و در سامانه وارد می کند و رمز عبور نیز به عبارتی رمزی میباشد که حین تصویب اسم به شماره شما ارسال می گردد. کسانی که درخواست کننده شرکت در آزمون آئین نامه هدایت و رانندگی هستند، بسته به دسته موبایل خود می توانند این قابل انعطاف افزارها را از وبسایت ما اخذ کرده و در موبایل خویش داشته باشند. در دین طومار هدایت و رانندگی ، قطعه فلزی هست دارای ابعاد، طرح و رنگ های حوزه گوناگون که شماره بر روی آن حک می شود و گونه های آن عبارتند از:شخصی ، دولتی، عمومی، سیاسی، سرویس، کنسولی، نظامی- انتظامی، تعمیری، گذر موقت، فی مابین المللی، ترانزیت، کشاورزی- عمرانی و ویژه. همچنین درصورتیکه به نمونه سوال ها آئین نامه نیاز دارید، قطعا به مثال پرسش ها دین طومار سایت دین تست سر بزنید. 100 درصد اصلی خواندن همین سوالات فارغ از نیاز به خواندن کتاب ایین نامه قبول خواهید شد. وقتی که در ازدحام میباشید نیاز به انجام فعالیت آزمون آئین نامه شماره 35 خاصی ندارید. هنگامی که شما نسبت به جریمه رانندگی خویش اعتراض داشته باشید، میتوانید به مرکز پلیس مثبت 10 مراجعه کنید. اگر برگ جریمه دارید و به قبض جریمه اعتراض دارید باید به اجرائیات پلیس راهور مراجعه کنید. به معنای کلی به کار گیری از چراغ راهنمایی هوشمند موجب می شود که رانندگان و عابرین پیاده رو کمتر وقتشان را پشت چراغ قرمز رنگ تلف نمایند. همانطور که گفتیم شما میتوانید از نحوه وبسایت بیمیتو، به روشی به طور کامل آنلاین، سریع و راحت، استعلام بیمه شخص ثالث خویش را انجام دهید. آن‌گاه دنده را در موقعیت D قرار دهید. پس از آن نیز، خودرو به شکل خودکار دنده ها را تعویض می کند. برای بده بستان شرایط دنده، نخست پای خویش را بر روی ترمز قرار دهید. پس از روشن کردن ماشین، پای خود را بر روی ترمز بگذارید. در تراز بعد، پای خویش را به آرامی از بر روی ترمز بردارید و هم‌زمان خودرو آغاز به حرکت خواهد کرد. پس ضروری است، برای عقب رفتن، دنده را در حالت R قرار دهید. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان حیاتی وارد شوید؟ همین حالت برای رفتن به دنده عقب استعمال می شود. بهتر میباشد برای خودداری از حرکت احتمالی ماشین، آن‌گاه از قرار گرفتن دنده در شرایط N، از ترمز یا ترمز دستی به جهت اثبات ماندن خودرو به کارگیری کنید. از این موقعیت می قدرت به جهت توقف های کوتاه مدت، برای مثال زمانی که پشت چراغ قرمز‌رنگ هستید، به کارگیری کنید. بعضا از خودرو های دنده اتوماتیک تنظیمات دیگری نیز در جعبه دنده خود دارند. 4- چگونه خودرو های دنده اتوماتیک را بوستان کنیم؟ در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما ازمون ایین نامه سوال ها فنی.