آیا باید به fin-fluencers اعتماد کرد؟ آنچه FM می گوید

آیا باید به fin-fluencers اعتماد کرد؟  آنچه FM می گوید

نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی، نسبت به خطرات مربوط به دریافت مشاوره مالی از تأثیرگذارانی که ممکن است بهترین منافع شما را در نظر نداشته باشند، هشدار داده است. در حالی که اینفلوئنسرهای مالی می توانند در ارائه آموزش و راهنمایی مفید باشند، مهم است که هنگام گرفتن مشاوره مالی از افرادی که ممکن است تضاد منافع داشته باشند یا فاقد صلاحیت یا تجربه لازم برای ارائه مشاوره مالی صحیح هستند، محتاط باشید.