آیا باید به fin-fluencers اعتماد کرد؟ آنچه FM می گوید

نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی، نسبت به خطرات مربوط به دریافت مشاوره مالی از تأثیرگذارانی که ممکن است بهترین منافع شما را در نظر نداشته باشند، هشدار داده است. در حالی که اینفلوئنسرهای مالی می توانند در ارائه آموزش و راهنمایی مفید باشند، مهم است که هنگام گرفتن مشاوره مالی از افرادی که ممکن است تضاد منافع داشته باشند یا فاقد صلاحیت یا تجربه لازم برای ارائه مشاوره مالی صحیح هستند، محتاط باشید.

مهم ترین مقالات  بانک ها می خواهند RBI پنجره اصلاح مجدد را تا 31 مارس 2021 تمدید کند