آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

این گرید جهت ساخت مواد ضدعفونی کننده دست استفاده می شود. هیدروژن پراکساید 35 SEO جهت مصارف آزمایشگاهی به عمل برده می شود. از گزاره دیگر کاربردهای هیدروژن پراکسید، بکارگیری آن در تصفیه فاضلابها بمنظور حذف ناخالصیهای آلی است. هیدروژن پراکسید اساسی وزن مولکولی کمی است؛ بدین ترتیب یک ماده اکسید کننده کارآمدتر از پرمنگنات پتاسیم یا این که دی کرومات است. پراکسید هیدروژن در تماس اصلی هوا یا این که آب به سرعت و به راحتی مجزاسازی می شود ، بنابراین از مواد شیمیایی کلر ایمن تر است. صنعت معدن از آب اکسیژنه نیز به تیتر مبداء اکسیژن و نیز به عنوان یک ماده اکسید کننده استعمال می کند. آب اکسیژنه ماده ای مرکب از هیدروژن و اکسیژن است و فرمول شیمیایی آن H۲O۲ است. آب اکسیژنه (به انگلیسی : Hydrogen peroxide) یا هیدروژن پراکسید ، ساده ترین پراکسید (ترکیبی دارای پیوند منفرد اکسیژن و اکسیژن) ، با فرمول شیمیاییH2O2 است. پراکسید هیدروژن ، اهمیت خواص اکسید کننده قادر هست و بنابراین می تواند یک برهان سپید کننده کار کشته باشد. این ترکیب ، مایعی آبی رنگ (آبی قلیل رنگ) هست که در محلول های رقیق ، مقداری چسبناک تر از آب و بی رنگ به حیث می رسد. همین ادغام شیمیایی ، با اسامی صنعتی هیدروژن دی اکساید ، هیدروژن پراکسید ، پراکسید هیدروژن ، هیدروژن دی اکساید و H2O2 بازدید می شود. همچنین می توان از آن به عنوان دهانشویه، به جهت از در بین بردن باکتری های برهان بوی بد و سفید کردن دندان ها نیز استفاده کرد. علاوه بر این، آب اکسیژنه قابلیت و امکان اکسید نمودن ترکیبات شامل گوگرد را هم دارد و از همین طریق، بوی بد فاضلابها را کاهش میدهد. از همین ماده همچنین در ضدعفونی نمودن ابزارآلات جراحی هم بهره میگیرند. همچنانکه روشن میباشد هم از لحاظ بسط و نیز از لحاظ شدت رنگ پذیری درمان مجموعه در دست گرفتن رنگ بیشتری از مجموعه گزینه ساخت کرده بود. در سال ۱۹۹۴، ساخت جهانی هیدروژن لبریز اکسید حدود ۱.۹ میلیون بدن بود که غلظت آن ۷۰٪ بود. پس مقدار گلوکز اکسیداز آیتم نیاز برای تولید هیدروژن پراکسید اصلی سرعتی که طبق حساس مقدار مصرف آن به وسیله سلولها در غلظت موقعیت پایدار H۲O۲ باشد ، تحلیل می شود. از هیدروژن پراکسید برای ضدعفونی کردن و شستشوی زخم ها و ترمیم آن ها به کار گیری می شود. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه با آب اکسیژنه سپیداج وب تارنما خود باشید.