Also In This

Update

! بات های دست ساز

همه ی برنامه نویس ها و دانشمندان توجه کنند، شما می توانید اکنون بات مخصوص خود را توسط ای پی آی جدید بنویسید. می توانید آن ها را آپلود کنید تا بقیه هم با آن ها بازی کنند لینک توضیحات.

برنامه نویس نیستید در مورد چگونگی نوشتن بات نگرانید؟ بات ها را دانلود کنید و به مبارزه بروید. بات ها در تنظیمات قابل دانلود هستند

تغییر مدل هیرو ها

زندگی به عنوان یک هیرو دوتا 2 آن ها هم با یک مدل مزخرف حتما سخت هست. برای اینکه چهره ی سه تن از محبوب ترین هیروها بهتر شود در این آپدیت هیروهای زیر دوباره سازی شدند

Melee Carry Durable Initiator Disabler Escape

Ranged Carry Durable Initiator Disabler

Ranged Disabler Jungler Initiator Pusher

Showcase View Improvements

بعضی وقت ها یک جنگنجو هم به استراحت و تفریح نیاز دارد. با تغییرات انجام شده اطراف شما زنده تر از قبل به نظر می رسد

جعبه هوا اضافه شد

اکنون در مپ هوا نیز قابل مشاهده است

تغییر نمایش درخت ها

اکنون در اینگونه حالت نمایش درخت ها جلوی هیروی شمارا میگیرد

درخت های متحرک

برخی از مپ ها درختانی دارند که توسط باد تکان می خورند

چمن متحرک

چمن ها اکنون توسط حرکت هیروها تکان می خورند.

Return to Hub Page