گیم پلی

جدید

تغییرات هیرو ها

Abaddon:

 • مدت زمان مورد نیاز برای اجرای اسکیل اول از 0.25 به 0.35 واحد کاهش یافت
 • اسکیل اول اکنون سریعتر اعمال می شوددوهزار سرعت دارد
 • مدت زمان مورد نیاز برای اجرای اسکیل دوم از 0.452 به 0.4 واحد کاهش یافت
 1. لول 10 : +25 دمیج یا +15% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +5 آرمور یا +200 مانا
 3. لول 20 : +25 سرعت حرکت یا 15% کاهش زمان اماده باش
 4. لول 25 : +25 استرنج یا +200 اچ پی اسکیل اول

Alchemist:

 • ضریب اسکیل سوم از 3/4/5/6 به 2 ثابت تغییر کرد
 1. لول 10 : +20 دمیج یا +4 آرمور
 2. لول 15 : +15 سرعت حرکت یا +6 تمام استت ها
 3. لول 20 : +30 سرعت اتک یا +300 اچ پی
 4. لول 25 : 30% لایف استیل یا -4 Acid Spray آرمور

Ancient Apparition:

 • اسکیل اول دیگر کسانی که را هم اکنون توسط این اسکیل افکت شده اند را هدف قرار نمی دهد
 1. لول 10 : +60 طلا بر دقیقه یا +8% افزایش قدرت اسپل
 2. لول 15 : +15 اینتلجنس یا +25 اچ پی افزایش
 3. لول 20 : +35 سرعت حرکت یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +80 Chilling Touch دمیج یا سه شارژ Charges of Cold Feet

Anti-Mage:Scepter Added

 • آقانیم به این هیرو اضافه شد، باعث می شود تا جادو های دشمن را در هر 12 ثانیه بلاک کند و به خود آن ها بازگرداند، این قابلیت توسط Break غیرفعال می شود
 1. لول 10 : +6 استرنج یا +20 دمیج
 2. لول 15 : +20 سرعت اتک یا +250 اچ پی
 3. لول 20 : 15% شانس میس یا +10 تمام استت ها
 4. لول 25 : -2s کولداون بلینک یا +25 اجیلیتی

Arc Warden:به کاپیتان مود اضافه شد

 • این هیرو به CM اضافه شد
 • نوع دید اسکیل سوم از هوایی به زمینی تغییر کرد
 • شعاع اجرای اسکیل اول از 600/700/800/900 به 500/600/700/800 تغییر کرد
 • Ulti این هیرو دیگر آیتم هایی که قابل مصرف هستند را نمی سازد، مانند Bottle
 • کولداون Ulti از 40/35/30 به 60/50/40 افزایش یافت
 • میزان طلا و اکس پی Ulti این هیرو از 160 به 180 افزایش یافت
 • وقتی که ایلوژن این هیرو از BKB استفاده کند این آیتم از قانون کاهشی BKB پیروری میکند
 1. لول 10 : +125 اچ پی یا +25 سرعت اتک
 2. لول 15 : +30 دمیج یا +8 استرنج
 3. لول 20 : 10% کاهش زمان اماده باش یا +100 شعاع اتک
 4. لول 25 : 30% لایف استیل یا +175 اسکیل سوم دمیج

Axe:

 1. لول 10 : +6 استرنج یا +3 افزایش مانا
 2. لول 15 : +75 دمیج یا +250 اچ پی
 3. لول 20 : +25 اچ پی افزایش یا +30 سرعت حرکت
 4. لول 25 : +100 دمیج اسکیل دوم یا +15 آرمور

Bane:

 1. لول 10 : +6 آرمور یا +200 مانا
 2. لول 15 : +25% افزایش اکس پی یا +250 اچ پی
 3. لول 20 : +35 سرعت حرکت یا +175 شعاع اجرا
 4. لول 25 : +120 کاهش دمیج اسکیل اول یا +200 دمیج و هیل اسکیل سوم

Batrider:

 1. لول 10 : +10 اینتلجنس یا +4 آرمور
 2. لول 15 : +175 اچ پی یا +5% افزایش قدرت اسپل
 3. لول 20 : 15% کاهش زمان اماده باش یا +35 سرعت حرکت
 4. لول 25 : +8s مدت زمان اسکیل سوم یا +200 شعاع پرتاب به عقب اسکیل دوم

Beastmaster:

 1. لول 10 : +15% افزایش اکس پی یا +20 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +12 استرنج یا -25s زمان بازگشت بعد از مرگ
 3. لول 20 : 12% کاهش زمان اماده باش یا +300 اچ پی
 4. لول 25 : +175 دمیج اسکیل اول یا +120 دمیج

Bloodseeker:

 • اسکیل سوم بعد از مرگ هدف به مدت 2 ثانیه باقی می ماند.
 1. لول 10 : +5 آرمور یا +25 دمیج
 2. لول 15 : +30 سرعت اتک یا +250 اچ پی
 3. لول 20 : -30s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +10 تمام استت ها
 4. لول 25 : -7s کولداون اسکیل ششم یا 30% لایف استیل

Bounty Hunter:آقانیم اضافه شد

 • آقانیم به این هیرو اضافه شد و پرش اسکیل دوم را برروی یک هدف دوبار می کند
 1. لول 10 : +175 اچ پی یا +15% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +40 سرعت اتک یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +10% افزایش قدرت اسپل یا +100 دمیج
 4. لول 25 : 20% شانس میس یا -5s کولداون اسکیل دوم

Brewmaster:

 • Earth Brewling's Demolish increased from 150% to 300%
 • دمیج اسکیل Storm Brewling's که برای نیروهای summon شده بود از 850 به 1000 افزایش یافت
 • اسکیل دوم یک اسکیل پرتابی ساده است و سرعت 1600 را دارد
 • مدت زمان مورد نیاز برای اجرای اسکیل دوم از 0.4 به 0.3 واحد کاهش یافت
 • اسکیل دوم دیگر مدت زمان متفاوتی برای کریپ ها و هیرو ها ندارد
 • اسکیل دوم دیگر شعاع 200 را دارد
 • کاهش سرعت اسکیل دوم از 14/18/22/26% به 10/20/30/40%تغییر یافت
 • شانس میس اسکیل دوم از 45/55/65/75% به 70% تغییر یافت
 • مدت زمان اسکیل دوم از 8 به 4 ثانیه کاهش یافت
 • مانای مصرفی اسکیل دوم از 50 به 25 کاهش یافت
 1. لول 10 : +25 سرعت اتک یا +3 افزایش مانا
 2. لول 15 : +20 سرعت حرکت یا +10% مقاومت در برابر جادو
 3. لول 20 : -30s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +20 استرنج
 4. لول 25 : +14 Primal Split Unit آرمور یا +75 دمیج

Bristleback:

 • استک های اسکیل Ulti از 5/6/7 به 5/7/9 تغییر یافت
 • اسکیل دوم اکنون دمیج خود را سریعتر وارد میکندبا سرعت 2400
 1. لول 10 : +7 استرنج یا +2 افزایش مانا
 2. لول 15 : +20 سرعت حرکت یا +200 اچ پی
 3. لول 20 : +45 سرعت اتک یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +25 افزایش اچ پی یا +4 Max Goo Stacks

Broodmother:

 • لایف استیل اسکیل شش از 60/80/100 به 60/90/120 تغییر کرد
 • اسکیل شش این هیرو دیگر قابل دیسپل شدن نیست
 1. لول 10 : +10 اجیلیتی یا +15% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : 20% کاهش زمان اماده باش یا +7 آرمور
 3. لول 20 : +300 اچ پی یا +50 سرعت اتک
 4. لول 25 : +8 تعداد کل وب ها یا +200 اچ پی عنکبوت های کوچک

Centaur Warrunner:

 1. لول 10 : +30 دمیج یا +2 افزایش مانا
 2. لول 15 : 10% شانس میس یا +10% مقاومت در برابر جادو
 3. لول 20 : +10% افزایش قدرت اسپل یا +15 استرنج
 4. لول 25 : +1s مدت زمان اسکیل یک یا آیرای اسکیل سوم

Chaos Knight:آقانیم اضافه شد

 • اسکیل دوم اکنون به میزان -3/4/5/6 آرمور را کم می کند به جای اینکه دمیج اضافی دهد
 • اسکیل سوم دیگر باف -5 آرمور را ندارد
 • شانس کریت اسکیل سوم از 10 به 12$ افزایش یافت
 • اسکیل سوم اکنون در حالت کریت لایف استیل هم خواهد داشت. ایلوژن ها هم ازین بهره می برند
 • آقانیم اضافه شد. کولداون ها را به مدت 20 ثانیه کاهش می دهد و می توان آن را برروی دوست ها استفاده کرد
 1. لول 10 : +15 سرعت اتک یا +7 اینتلجنس
 2. لول 15 : +15 سرعت حرکت یا +10 استرنج
 3. لول 20 : +120 طلا بر دقیقه یا +12 تمام استت ها
 4. لول 25 : اسکیل دوم برروی کسانی که جادو نمی خورند هم کار می کند یا 20% کاهش زمان اماده باش

Chen:

 • کاهش سرعت اسکیل اول از 15/20/25/30% به 18/24/30/36% افزایش یافت
 • دمیج وارده با اسکیل دوم نمایش داده می شود
 1. لول 10 : +15 سرعت حرکت یا +125 شعاع اجرا
 2. لول 15 : +200 اچ پی یا +25% افزایش قدرت اسپل
 3. لول 20 : +90 طلا بر دقیقه یا -40s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +2 تسخیر یونیت یا +200 هیل اسکیل شش

Clinkz:

 • کولداون اسکیل شش از 45/35/25 به 45/30/15 ثانیه تغییر کرد
 1. لول 10 : +10 اینتلجنس یا +10% مقاومت در برابر جادو
 2. لول 15 : +12 استرنج یا +30 دمیج اسکیل دوم
 3. لول 20 : 20% شانس میس یا +10 تمام استت ها
 4. لول 25 : +70 سرعت اتک یا +125 شعاع اتک

Clockwerk:

 1. لول 10 : +4 آرمور یا +200 مانا
 2. لول 15 : +40 دمیج یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : -25s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +12% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +10s مدت زمان اسکیل اول یا +400 اچ پی

Crystal Maiden:آقانیم دوباره سازی شد

 • آقانیم این هیرو دوباره سازی شد، اکنون فقط کسانی که بیشتر از 2.5 ثانیه در محدوده اسکیل شش قرار بگیرند توسط این اسکیل دچار تأثیر می شود. هر شخص فقط یکبار این تأثیر را می پذیرد.
 1. لول 10 : +15% مقاومت در برابر جادو یا +50 دمیج
 2. لول 15 : +125 شعاع اجرا یا +200 اچ پی
 3. لول 20 : +120 طلا بر دقیقه یا -35s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +1.5s Frostbite Duration یا +200 Crystal Nova دمیج

Dark Seer:

 • با عبور هیروها از اسکیل شش این هیرو دیگر دمیج نمی خورند
 • اسکیل شش این هیرو اکنون یک ثانیه کاهش سرعت را به میزان 75% به هیروها در هنگام عبور وارد می کند
 1. لول 10 : 12% شانس میس یا +100 شعاع اجرا
 2. لول 15 : +90 دمیج یا +14 اچ پی افزایش
 3. لول 20 : +12 استرنج یا +25 اینتلجنس
 4. لول 25 : 12% کاهش زمان اماده باش یا +70 دمیج اسکیل دوم

Dazzle:

 • چندین عدد از اسکیل یک استک می شوند
 1. لول 10 : +10 اینتلجنس یا +125 اچ پی
 2. لول 15 : +100 شعاع اجرا یا +40 دمیج
 3. لول 20 : +25 سرعت حرکت یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : -6s کولداون اسکیل یک یا +60 هیل اسکیل سوم

Death Prophet:

 1. لول 10 : +4% افزایش قدرت اسپل یا +6 استرنج
 2. لول 15 : +8% مقاومت در برابر جادو یا +75 شعاع اجرا
 3. لول 20 : 10% کاهش زمان اماده باش یا +25 سرعت حرکت
 4. لول 25 : +400 اچ پی یا +6 روح های اسکیل شش

Disruptor:

 1. لول 10 : +100 شعاع اجرا یا +60 طلا بر دقیقه
 2. لول 15 : +200 اچ پی یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ
 3. لول 20 : 15% کاهش زمان اماده باش یا +10% افزایش قدرت اسپل
 4. لول 25 : +30% مقاومت در برابر جادو یا +4 تعداد ضربات اسکیل اول

Doom:

 • مینی استان اسکیل سوم از 0.3 به 0.4 ثانیه افزایش یافت
 1. لول 10 : +150 اچ پی یا +8 اینتلجنس
 2. لول 15 : +15 سرعت حرکت یا +6 آرمور
 3. لول 20 : +50 دمیج یا +20 اچ پی افزایش
 4. لول 25 : +2% دمیج اسکیل سوم یا اسکیل یک اکنون برروی یونیت های انشینت هم تأثیر دارد

Dragon Knight:

 • افکت مخصوص اژده های این هیرو اکنون یونیت های اسپلش شده را هم در برمیگیرد
 • در حالت دراگون اسکیل دوم سریعتر اعمال می شود
 1. لول 10 : +6 استرنج یا +20 سرعت اتک
 2. لول 15 : +25% افزایش اکس پی یا +40 دمیج
 3. لول 20 : +120 طلا بر دقیقه یا +300 اچ پی
 4. لول 25 : 2x آرمور اسکیل سوم یا +50 سرعت حرکت

Drow Ranger:

 • سرعت حرکت 10 عدد کاهش یافت
 1. لول 10 : +15 سرعت حرکت یا +5 تمام استت ها
 2. لول 15 : +175 اچ پی یا +20 سرعت اتک
 3. لول 20 : +6% دمیج اسکیل سوم یا +14 استرنج
 4. لول 25 : +350 پرتاب به عقب اسکیل دوم یا +25 اجیلیتی اسکیل شش

Earth Spirit:

 • اسکیل ششم اکنون یک شمارشگر دارد
 1. لول 10 : +10 اینتلجنس یا +4 آرمور
 2. لول 15 : +15% مقاومت در برابر جادو یا +90 طلا بر دقیقه
 3. لول 20 : +15% افزایش قدرت اسپل یا +300 اچ پی
 4. لول 25 : +300 دمیج اسکیل دوم یا -35s زمان بازگشت بعد از مرگ

Earthshaker:

 1. لول 10 : +250 مانا یا +8 استرنج
 2. لول 15 : +20 سرعت حرکت یا +50 دمیج
 3. لول 20 : +10% افزایش قدرت اسپل یا -35s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +500 اچ پی یا -2s کولداون اسکیل دوم

Elder Titan:

 • افزایش دمیج توسط هرهیرو با اسکیل دوم از 10/20/30/40 به 12/24/36/48 افزایش یافت
 • کاهش آرمور اسکیل سوم در اطراف هیرو صورت میگیرد و کاهش مقاوت مجیک در اطراف روح اسکیل دوم صورت میگیرد
  - نکته: وقتی که روح داخل هیروی شماست هردو در اطراف هیرو تأثیر دارند.
 • اسکیل سوم دیگر 40/60/80/100% مفاومت مجیک پایه را کم می کند بجای اینکه مقاومت کل را کم کندبیشتر هیروهایی که مقاومت پایه ی درست حسابی ندارند را تحت تأثیر قرار می دهد
 • شعاع اسکیل سوم از 225 به 375 افزایش یافت
 1. لول 10 : -20s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +10 استرنج
 2. لول 15 : +275 اچ پی یا +25% افزایش اکس پی
 3. لول 20 : +12% مقاومت در برابر جادو یا +50 سرعت اتک
 4. لول 25 : +15 آرمور یا +80 افزایش دمیج با روح اسکیل دوم

Ember Spirit:

 • دمیج اسکیل شش از 100/150/200 به 100/200/300 تغییر کرد
 • اسکیل دوم اکنون این هیرو را در مناطق شانسی قرار نمی دهد و در روبروی نقطه شروع قرار می دهد
 1. لول 10 : +15% افزایش قدرت اسپل یا +20 دمیج
 2. لول 15 : +20 سرعت حرکت یا +6 تمام استت ها
 3. لول 20 : +8 آرمور یا 15% کاهش زمان اماده باش نکته : روی شارژهای اسکیل شش هم تأثیر دارد
 4. لول 25 : +500 اسکیل سوم یا +2s اسکیل اول

Enchantress:

 1. لول 10 : +5 تمام استت ها یا +15 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +8s مدت زمان اسکیل سوم یا +40 دمیج
 3. لول 20 : +12% مقاومت در برابر جادو یا -25s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +10 تعداد روح های اسکیل سوم یا +25 اینتلجنس

Enigma:

 • سرعت حرکت توله هایش از 260/280/300/320 به 280/300/320/340 تغییر یافت
 • اسکیل ششم اکنون دشمنان را همزمان با کشیدن به داخل چرخش هم میدهد
 1. لول 10 : +20 سرعت حرکت یا +12% مقاومت در برابر جادو
 2. لول 15 : 15% کاهش زمان اماده باش یا +120 طلا بر دقیقه
 3. لول 20 : +300 اچ پی یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +8 تعداد توله ها یا +12 آرمور

Faceless Void:

 1. لول 10 : +15 سرعت اتک یا +5 استرنج
 2. لول 15 : +7 آرمور یا+25 دمیج
 3. لول 20 : +300 اچ پی یا +120 طلا بر دقیقه
 4. لول 25 : +600 شعاع اجرای اسکیل اول یا 20% شانس میس

Gyrocopter:

 • مدت بین هر اتک در آقانیم از 1.2 به 1.1 کاهش یافت
 • اسکیل دوم دیگر دمیج های معمولی را نمی خورد.کریپ ها اکنون برایش 0 دمیج وارد می کنند
 1. لول 10 : +6% افزایش قدرت اسپل یا +150 اچ پی
 2. لول 15 : +10% مقاومت در برابر جادو یا +30 دمیج
 3. لول 20 : +25 سرعت حرکت یا 20% کاهش زمان اماده باش
 4. لول 25 : +3 تعداد شارژهای اسکیل دوم یا +4 تعداد اتک های اسکیل سوم

Huskar:

 1. لول 10 : +150 اچ پی یا +15 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +30 دمیج یا 15% لایف استیل
 3. لول 20 : +15 استرنج یا +40 سرعت اتک
 4. لول 25 : +100 شعاع اتک یا +400 شعاع اجرای اسکیل شش

Invoker:

 • دمیج EMP از مجیک به Pure تغییر کرد
 • سوزاندن مانای EMP از 50% به 60% افزایش یافت
 • اسکیل شش دیگر قابل آپ کردن نیست
 • کولداون اسکیل شش از 22/17/12/5 به 6 ثانیه تقلیل یافت
 • مانای مصرفی اسکیل شش از 20/40/60/80 به 60 کاهش یافت
 • اسکیل شش دیگر زمانی که جای اسکیل ها عوض می شود مانا نمی سوزاند
 • کولداون اسکیل شش با آقانیم از 16/8/4/2 به 2 ثانیه کاهش یافت
 • دیگر در لول 20 بیست عدد اجیلیتی اضافه را ندارد .
 • Deafening Blast دیگر در ستاره های لول هفت خودکار آپ نمی شود.
 • Forged Spirits دیگر به تعداد دو عدد تشکیل نمی شوند.
 • دیگر ستاره ها برایش استت نمی دهند
 • دمیج ستاره های Exort از 3/6/9/12/.. به 4/8/12/16... افزایش یافت
 • افزایش HP توسط ستاره های Quas از 1/2/3/4/.. به 1.5/3/4.5/6... افزایش یافت
 1. لول 10 : +15 دمیج یا +125 اچ پی
 2. لول 15 : +1 تولید یک فورج اسپیریت یا +20% افزایش اکس پی
 3. لول 20 : +7 تمام استت ها یا +35 سرعت اتک
 4. لول 25 : شعاع دیفنینگ بلست یا -15s کولداون تورنادو

Io:

 1. لول 10 : +10% مقاومت در برابر جادو یا +6 آرمور
 2. لول 15 : +10 افزایش مانا یا +10 استرنج
 3. لول 20 : +20 اچ پی افزایش یا +120 طلا بردقیقه
 4. لول 25 : +150 اسکیل دوم دمیج یا -40s زمان بازگشت بعد از مرگ

Jakiro:

 • کاهش سرعت اتک توسط اسکیل سوم از 20/30/40/50 به 30/40/50/60 افزایش یافت
 • اسکیل سوم دیگر یک Unique Attack Modifier نیست
 • شعاع اسکیل شش از 240 به 260 افزایش یافت
 1. لول 10 : +15% افزایش اکس پی یا +8% افزایش قدرت اسپل
 2. لول 15 : +125 شعاع اجرا یا +250 اچ پی
 3. لول 20 : +400 شعاع اتک یا +150 طلا بر دقیقه
 4. لول 25 : +1.25s مدت زمان اسکیل دوم یا -50s زمان بازگشت بعد از مرگ

Juggernaut:

 1. لول 10 : +150 اچ پی یا +20 دمیج
 2. لول 15 : +20 سرعت اتک یا +6 آرمور
 3. لول 20 : +20 سرعت حرکت یا +8 تمام استت ها
 4. لول 25 : +175 دمیج اسکیل اول در هر ثانیه یا +20 اجیلیتی

Keeper of the Light:

 1. لول 10 : +6 استرنج یا +20 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +20% افزایش اکس پی یا -25s زمان بازگشت بعد از مرگ
 3. لول 20 : +10% مقاومت در برابر جادو یا +7 آرمور
 4. لول 25 : +300 شعاع اجرا یا +200 دمیج/هیل اسکیل اول

Kunkka:

 1. لول 10 : +20 دمیج یا +150 مانا
 2. لول 15 : +15 اچ پی افزایش یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +300 اچ پی یا +120 طلا بر دقیقه
 4. لول 25 : +200 شعاع اسکیل اول یا +25% مقاومت در برابر جادو

Legion Commander:

 • دمیج اسکیل اول براساس هر هیرو از 20/40/60/80 به 30/60/90/120 افزایش یافت
 • دمیج اسکیل اول از 40/80/120/160 به 40/60/80/100 تغییر یافت
 1. لول 10 : +7 استرنج یا +15% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +30 دمیج یا +20 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +7 آرمور یا -20s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : 25% کاهش زمان اماده باش یا +40 دمیج در هر دوئل

Leshrac:

 • پرش های اسکیل سوم از 4/5/6/7 به 4/6/8/10 تغییر کرد
 • مدت زمان اجرای اسکیل سوم از 0.6 به 0.45 تغییر کرد
 1. لول 10 : +125 اچ پی یا +15 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +400 مانا یا +8% مقاومت در برابر جادو
 3. لول 20 : +5% افزایش قدرت اسپل یا +12 استرنج
 4. لول 25 : +50 قدرت اسکیل دوم یا +2s مدت زمان کاهش سرعت اسکیل سوم

Lich:

 • اسکیل دوم اکنون می تواند برروی ساختمان هایی که قابل اتک هم نیست قرار داده شود
 1. لول 10 : +125 اچ پی یا +15 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +100 شعاع اجرا یا +5 تمام استت ها
 3. لول 20 : +150 دمیج یا +120 طلا بر دقیقه
 4. لول 25 : +25 آرمور اسکیل دوم برروی ساختمان یا اتک های 30% کاهش سرعت و 35% کاهش سرعت اتک می دهند

Lifestealer:

 1. لول 10 : +5 تمام استت ها یا +15 سرعت اتک
 2. لول 15 : +200 اچ پی یا +25 دمیج
 3. لول 20 : 15% شانس میس یا +25 سرعت حرکت
 4. لول 25 : +1s مدت زمان اسکیل اول یا +15 آرمور

Lina:

 1. لول 10 : +250 مانا یا +20 دمیج
 2. لول 15 : -25s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +100 شعاع اجرا
 3. لول 20 : +5% افزایش قدرت اسپل یا +150 شعاع اتک
 4. لول 25 : +1 استک های مکس اسکیل سوم یا -4s کولداون اسکیل اول

Lion:

 • شعاع اسکیل شش با آقانیم از 300 به 325 افزایش یافت
 1. لول 10 : +175 اچ پی یا +45 دمیج
 2. لول 15 : +90 طلا بر دقیقه یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ
 3. لول 20 : 20% مقاومت در برابر جادو یا +8% افزایش قدرت اسپل
 4. لول 25 : +3 مانای چند هیرو را با هم می کشد یا +20 تمام استت ها

Lone Druid:

 • زمان بازگشت از حالت خرس به معمولی از 1.9 به 0.8 کاهش یافتتبدیل شدن به خرس همان 1.9 است
 • خرس اکنون 0.5 عدد افزایش مانا دارد
 1. لول 10 : +250 اچ پی یا +200 شعاع اتک
 2. لول 15 : +65 دمیج یا +30 دمیج خرس
 3. لول 20 : +7 آرمور حالت خرس یا -50s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +1.5s مدت زمان گیر افتادن در تله خرس یا -10s کولداون اسکیل سوم )

Luna:

 1. لول 10 : +15 دمیج یا +4 آرمور
 2. لول 15 : +150 اچ پی یا +40 دمیج اسکیل اول
 3. لول 20 : +25 سرعت اتک یا +10% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : -4s کولداون اسکیل اول یا +15 تمام استت ها

Lycan:هیرو دوباره سازی شد

 • اسکیل دوم اکنون همانند یک آیرای معمولی کار می کند
 • مدت زمان اسکیل دوم از 10 به 13 افزایش یافت
 • دمیج اضافی اسکیل دوم از 14/26/38/50 به 10/15/20/25 افزایش یافت
 • دمیج اضافی برای کریپ های اسکیل دوم از 5/10/15/20 به 4/6/8/10 کاهش یافت
 • اسکیل دوم اکنون 50/100/150/200 Max اچ پی برای هیروها و 25/50/75/100 برای غیرهیرو ها می دهد.
 • اسکیل دوم اکنون تأثیر دوبرابری در شب دارد
 • اسکیل سوم دیگر 15/20/25/30 سرعت اتک را ندارد.
 • دمیج اضافی اسکیل سوم از 15/20/25/30% به 15/26/37/48 تغییر یافت
 • اسکیل سوم اکنون 1/4/7/10 افزایش HP را دارد.
 • تایم پایه اتک های گرگ ها از 1.25/1.2/1.15/1.1 به 1.2/1.1/1.0/0.9 کاهش یافت
 • گرگ های نامرئی بودن را در لول 4 بدست می آورند.
 • گرگ ها اسکیل Cripple را در لول 3 به دست می آورند.
 • کاهش سرعت اسکیل Cripple از 40 به 60 کاهش یافت
 1. لول 10 : +20 دمیج یا +150 اچ پی
 2. لول 15 : -20s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +12 استرنج
 3. لول 20 : 15% شانس میس یا 15% کاهش زمان اماده باش
 4. لول 25 : +15s مدت زمان اسکیل شش یا +2 گرگ های تولید شده

Magnus:

 • کولداون اسکیل سوم از 30 به 25 کاهش یافت
 1. لول 10 : +25 سرعت اتک یا +15% افزایش قدرت اسپل
 2. لول 15 : +90 طلا بر دقیقه یا +50 دمیج
 3. لول 20 : +15 استرنج یا +20 سرعت حرکت
 4. لول 25 : -4s کولداون اسکیل اول یا -35 زمان بازگشت بعد از مرگ

Medusa:

 1. لول 10 : +10 اینتلجنس یا +15 دمیج
 2. لول 15 : +20 سرعت اتک یا 10% شانس میس
 3. لول 20 : +15 اجیلیتی یا +500 مانا
 4. لول 25 : +1s استان اسکیل شش یا 25% لایف استیل

Meepo:

 • کلون های میپو اکنون تمام attribute هارا بدون آقانیم هم به اشتراک می گذارند
 • اسکیل اول دیگر لول های Chanelling را کنسل نمی کند.
 • ضریب افزایش استرنج این هیرواز1.6 به 1.3 افزایش یافت
 1. لول 10 : +4 آرمور یا +15 دمیج
 2. لول 15 : 15% لایف استیل یا +20 سرعت حرکت
 3. لول 20 : 10% شانس میس یا +25 سرعت اتک
 4. لول 25 : +400 اچ پی یا -3s کولداون اسکیل دوم

Mirana:

 • یک نمایشگر شارژ برای اسکیل اول با آقانیم اضافه شد
 1. لول 10 : +8 اجیلیتی یا +150 اچ پی
 2. لول 15 : +5% افزایش قدرت اسپل یا +30 سرعت اتک
 3. لول 20 : +40 دمیج یا +8 آرمور
 4. لول 25 : +100 سرعت اتک با پرش یا +2 پرتاب چندین تیر

Morphling:

 1. لول 10 : +8 اجیلیتی یا +200 مانا
 2. لول 15 : +25 سرعت اتک یا 12% کاهش زمان اماده باش
 3. لول 20 : +25 سرعت حرکت یا +40 دمیج
 4. لول 25 : +400 شعاع اسکیل اول یا +30% دمیج ایلوژن اسکیل شش

Naga Siren:

 • ازین پس منبع اسکیل سوم ایلوژن ها زمانی که خود ناگا آن را میزند خود ایلوژن ها هستند
 1. لول 10 : +250 مانا یا +125 اچ پی
 2. لول 15 : +30 سرعت اتک یا 15% شانس میس
 3. لول 20 : +15 اجیلیتی یا +20 استرنج
 4. لول 25 : +1 ایلوژن اسکیل یک یا +40 سرعت حرکت

Nature's Prophet:

 • افزایش دمیج اسکیل شش این هیرو از 7% به 11% افزایش یافت
 • دمیج اسکیل شش از 140/180/225 به 110/140/170 کاهش یافتدمیج بیشتری را نسبت به قبل در پرش هشتم دارد.
 • پرش های اسکیل شش با آقانیم دیگر از 16 به 18 افزایش نمیابد
 • دمیج پایه اسکیل شش با آقانیم از 155/210/275 به 135/170/205 کاهش یافتهمانند قبل 22% افزایش دمیج از بیس را دارد
 1. لول 10 : +20 دمیج یا +175 اچ پی
 2. لول 15 : +10 اینتلجنس یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +35 سرعت اتک یا +8 آرمور
 4. لول 25 : +6 توله های ایجاد شده یا -35s زمان بازگشت بعد از مرگ

Necrophos:هیرو دوباره سازی شد

 • اسکیل شش دیگر Buyback را نمی تواند کنسل کند
 • با آقانیم کولداون به 55/40/25 کاهش می یابد.
 • اسکیل اول اکنون 1/3/5/7 عدد مانا و اچ پی برای هریونیتی که می کشید به مدت هفت ثانیه می دهد، برای هیروها 10 برابر است .
 • دمیج اسکیل اول از 125/175/225/275 به 80/120/160/200 کاهش یافت
 • هیل اسکیل اول از 70/90/110/130 به 60/80/100/120 کاهش یافت
 • اسکیل سوم با یک اسکیل جدید جایگزین شده است که به نام Ghost Shroud است. شما را به حالت روح در می آورد و به مدت 4.5/4/3.5/3 ثانیه باقی میماند و دشمن های اطراف 600 شعاع شما به میزان 36/28/28/12% کاهش سرعت پیدا می کنند. وقتی در این شکل هستید 20% دمیج جادویی بیشتری میخورید اما اثرات ریجن 50% بیشتر می شود. کولداون 16/20/24/28 ثانیه است
 1. لول 10 : +40 دمیج یا +6 استرنج
 2. لول 15 : +6 تمام استت ها یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +5% افزایش قدرت اسپل یا +10% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +400 اچ پی یا -1s کولداون اسکیل اول

Night Stalker:

 1. لول 10 : +7 استرنج یا +100 شعاع اجرا
 2. لول 15 : +300 مانا یا +25 سرعت اتک
 3. لول 20 : +30 سرعت حرکت یا +50 دمیج
 4. لول 25 : +12 آرمور یا -6s کولداون اسکیل اول

Nyx Assassin:

 1. لول 10 : +5% افزایش قدرت اسپل یا +175 اچ پی
 2. لول 15 : +25 اجیلیتی یا +10 استرنج
 3. لول 20 : +120 طلا بر دقیقه یا +15% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +40 سرعت حرکت یا +200% دمیج اسکیل سوم

Ogre Magi:

 1. لول 10 : +60 طلا بر دقیقه یا +100 شعاع اجرا
 2. لول 15 : +40 دمیج یا +8% مقاومت در برابر جادو
 3. لول 20 : +250 اچ پی یا +25 سرعت حرکت
 4. لول 25 : +15% افزایش قدرت اسپل یا +40 Bloodlust سرعت اتک

Omniknight:

 • اسکیل دوم اکنون مانند BKBکار می کند و قابل حذف کردن نیست
 • مدت زمان اسکیل دوم از 5/6/7/8 به 4/5/6/7 کاهش یافت
 • کولداون اسکیل دوم از 20/18/16/14 به 30/26/22/18 افزایش یافت
 • اسکیل دوم دیگر برروی دشمن ها کار نمی کند
 • هیل اسکیل اول از 90/180/270/360 به 90/160/230/300 تغییر یافت
 • کولداون اسکیل اول از 9 به 11/10/9/8 تغییر یافت
 • مصرف مانای اسکیل اول 100/120/140/160 به 70/90/110/130 کاهش یافت
 1. لول 10 : +60 طلا بر دقیقه یا +15% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +75 شعاع اجرا یا +8 استرنج
 3. لول 20 : +100 دمیج یا +6 افزایش مانا
 4. لول 25 : -16% اسکیل سوم یا +200 دمیج و هیل اسکیل اول

Oracle:

 1. لول 10 : -20s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +15% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +200 اچ پی یا +60 طلا بر دقیقه
 3. لول 20 : +25 سرعت حرکت یا +20 اینتلجنس
 4. لول 25 : +2s مدت زمان اسکیل شش یا +250 شعاع اجرا

Outworld Devourer:

 • شعاع اجرای اسکیل دوم از 225/350/475/600 به 225/300/375/450 تغییر کرد
 1. لول 10 : +250 مانا یا +10 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +5 آرمور یا +20 سرعت اتک
 3. لول 20 : +15 اینتلجنس یا +250 اچ پی
 4. لول 25 : +60s دزدی اینتلجنس اسکیل اول یا +8% افزایش قدرت اسپل

Phantom Assassin:

 • دمیج پایه اسکیل اول از 75 به 70 کاهش یافت
 1. لول 10 : +150 اچ پی یا +15 دمیج
 2. لول 15 : 10% لایف استیل یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +35 سرعت اتک یا +10 تمام استت ها
 4. لول 25 : +25 اجیلیتی یا اسکیل اول به دو هدف پرت میشود

Phantom Lancer:آقانیم اضافه شد
 • اسکیل سوم اکنون در هنگام رسیدن به دشمن 6/12/18/24 اجیلیتی میدهد که برای ایلوژن هاهم اعمال می شود و 2 ثانیه باقی میماند
 • کمترین شعاع اسکیل سوم از 300 به 250کاهش یافت
 • آقانیم به این هیرو اضافه شد، باعث می شود اسکیل اول بین 5 هیرو در شعاع 400 پرتاب شود
 1. لول 10 : +150 اچ پی یا +20 سرعت اتک
 2. لول 15 : +8 تمام استت ها یا 15% کاهش زمان اماده باش
 3. لول 20 : +15% مقاومت در برابر جادو یا 15% شانس میس
 4. لول 25 : +600 شعاع اسکیل سوم یا +20 استرنج

Phoenix:

 • اسکیل سوم از دمیجpure به دمیج مجیک تغییر کرد
 • دمیج اسکیل سوم بر پایه اچ اپی از 1.25/2.5/3.75/5% به 1.5/3.25/5.0/6.75% افزایش یافت
 • دمیج اسکیل سوم از 10/15/20/25 به 14/20/26/32 کاهش یافت
 • کاهش سرعت اسکیل اول از 25% به 28 کاهش یافت
 1. لول 10 : -20s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +175 اچ پی
 2. لول 15 : +90 طلا بر دقیقه یا +12 استرنج
 3. لول 20 : +10 آرمور یا +8% افزایش قدرت اسپل
 4. لول 25 : +2 ضربه های مورد نیاز برای نابود کردن اسکیل شش یا +1s مدت زمان استان اسکیل شش

Puck:

 1. لول 10 : +8 اینتلجنس یا +150 اچ پی
 2. لول 15 : +40 دمیج یا +20 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +8% افزایش قدرت اسپل یا +20% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +300 طلا بر دقیقه یا +75% مسافت و سرعت اسکیل اول

Pudge:

 1. لول 10 : +8 استرنج یا +2 افزایش مانا
 2. لول 15 : +5 آرمور یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +150 طلا بر دقیقه یا -35s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +1.75 استک اسکیل سوم استرنج یا +120 دمیج اسکیل دوم

Pugna:

 • کاهش مانا توسط اسکیل سوم از 1.5/3/4.5/6 به 0.25/0.5/0.75/1% تغییر یافت
 1. لول 10 : +3 افزایش مانا یا +150 اچ پی
 2. لول 15 : -25s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +10 استرنج
 3. لول 20 : +10 تمام استت ها یا +100 شعاع اجرا
 4. لول 25 : +50% هیل از اسکیل شش یا +100 دمیج اسکیل اول

Queen of Pain:

 • مدت زمان اتک پایه از 1.6 به 1.5 کاهش یافت
 1. لول 10 : +20 دمیج یا +5 استرنج
 2. لول 15 : +12% کاهش زمان اماده باش یا +90 طلا بر دقیقه
 3. لول 20 : +100 شعاع اتک یا +200 اچ پی
 4. لول 25 : 70% لایف استیل از اسپل یا +35 اینتلجنس

Razor:

 1. لول 10 : +15 سرعت حرکت یا +10 اجیلیتی
 2. لول 15 : +5 آرمور یا +150 شعاع اجرا
 3. لول 20 : +250 اچ پی یا +30 سرعت اتک
 4. لول 25 : +175 شعاع اتک یا +14 دمیج دزدی اسکیل دوم

Riki:آقانیم اضافه شد

 • آقانیم به ریکی اضافه شد. مدت زمان اسکیل شش را به مدت 4 ثانیه افزایش می دهد. به شما این امکان را می دهد که در مدت زمان این اسکیل به داخل یکی از دوستان بروید و مخفی شوید. شعاع اجرا 1000
 1. لول 10 : +15 سرعت حرکت یا +150 اچ پی
 2. لول 15 : +10 اجیلیتی یا +20% افزایش اکس پی
 3. لول 20 : +250 شعاع اجرا یا +8 تمام استت ها
 4. لول 25 : +0.4 ضریب اتک از پشت یا -4s کولداون اسکیل اول

Rubick:

 • دمیج اسکیل دوم از 75/150/225/300 به 80/160/240/320 افزایش یافت
 • کاهش دمیج اسکیل دوم در هرپرش از 4% به 8% افزایش یافت
 1. لول 10 : +60 طلا بر دقیقه یا +50 دمیج
 2. لول 15 : +150 اچ پی یا +15 اینتلجنس
 3. لول 20 : +75 شعاع اجرا یا +8% افزایش قدرت اسپل
 4. لول 25 : 20% کاهش زمان اماده باش یا +400 به مسافت نشاندن روی زمین اسکیل اول

Sand King:

 • اسکیل اول با آقانیم دیگر اسکیل سوم را برروی ایلوژن ها قرار نمی دهد فقط برروی هیروهای واقعی تأثیر میگذارد
 1. لول 10 : +200 مانا یا +5 آرمور
 2. لول 15 : +12% مقاومت در برابر جادو یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +350 اچ پی یا +120 طلا بر دقیقه
 4. لول 25 : +4 تعداد ضربه های اسکیل شش یا +50 اچ پی افزایش

Shadow Demon:

 1. لول 10 : +6 استرنج یا +10 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +75 شعاع اجرا یا +6% افزایش قدرت اسپل
 3. لول 20 : +10% مقاومت در برابر جادو یا -25s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +400 دمیج اسکیل شش یا -1s کولداون اسکیل سوم

Shadow Fiend:

 • چرخش مورد نیاز برای اجرای اسکیل اول از 0.67 به 0.55 کاهش یافت
 1. لول 10 : +15 سرعت حرکت یا +20 سرعت اتک
 2. لول 15 : +6% افزایش قدرت اسپل یا +175 اچ پی
 3. لول 20 : 15% شانس میس یا +2 دمیج با هر روح
 4. لول 25 : +150 شعاع اتک یا -7s کولداون اسکیل اول

Shadow Shaman:

 • مارهای اسکیل شش دیگر دمیجی را در شعاع 175 وارد نمی کنند
 • دمیج مارهای اسکیل شش از 40/60/80 به 40/70/100 تغییر کرد
 • آقانیم برروی مارها دوباره سازی شد، مارها اکنون اتک را بین دو یونیت پخش میکنند
 • شعاع اتک مارهای اسکیل شش به 225 افزایش یافت
 1. لول 10 : +150 اچ پی یا +15 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +100 شعاع اجرا یا +20% افزایش اکس پی
 3. لول 20 : -30s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +20% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +1 اچ پی مارها یا +3s مدت زمان اسکیل سوم

Silencer:

 1. لول 10 : +4 آرمور یا +7 اینتلجنس
 2. لول 15 : +200 اچ پی یا +60 طلا بر دقیقه
 3. لول 20 : +30 سرعت اتک یا +12% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +200 شعاع اتک یا +20% کاهش سرعت اسکیل اول

Skywrath Mage:آقانیم دوباره سازی شد

 • اگر شما اسکیلی از این هیرو بزنید یکی از هیروهای موجود در شعاع 700 نیز آن اسکیل را می خورند
 1. لول 10 : +125 اچ پی یا +7 اینتلجنس
 2. لول 15 : +50 دمیج یا +60 طلا بر دقیقه
 3. لول 20 : +20 سرعت حرکت یا +15% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : -4s کولداون اسکیل سوم یا +14 افزایش مانا

Slardar:

 1. لول 10 : +6 اچ پی افزایش یا +175 مانا
 2. لول 15 : +200 اچ پی یا +25 سرعت اتک
 3. لول 20 : +35 دمیج یا +7 آرمور
 4. لول 25 : +20 استرنج یا +10% Bash Chance

Slark:آقانیم اضافه شد

 • با اضافه شدن آقانیم کولداون اسکیل شش از 60 به 30 ثانیه کاهش می یابد و می تواند دوستان خود را در شعاع 325 آن مخفی کند
 1. لول 10 : 10% Life Steal یا +15 دمیج
 2. لول 15 : +15 اجیلیتی یا +10 استرنج
 3. لول 20 : +250 اچ پی یا +25 سرعت اتک
 4. لول 25 : +3s Pounce Leash یا +12 تمام استت ها

Sniper:آقانیم افزوده شد

 • آقانیم اضافه شد، اکنون اسکیل شش این هیرو یک اسپل زمینی با شعاع 400 می شود. در هنگام استفاده برروی دشمن قفل می کند و بعد از چند ثانیه یک موشک به قدر 2.5 برابر اتک دمیج خود شلیک می کند و همزمان با این اسکیل دوم را نیز برروی هدف اعمال می کند
 1. لول 10 : +4 افزایش مانا یا +15 سرعت اتک
 2. لول 15 : +20 دمیج برثانیه اسکیل اول یا +200 اچ پی
 3. لول 20 : +8 آرمور یا 25% کاهش زمان اماده باش
 4. لول 25 : +100 شعاع اتک یا +4 شارژ های اسکیل اول

Spectre:

 1. لول 10 : +20 دمیج یا +5 آرمور
 2. لول 15 : +6 تمام استت ها یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +25 سرعت اتک یا +12 استرنج
 4. لول 25 : -10s کولداون اسکیل اول یا 400 اچ پی

Spirit Breaker:

 1. لول 10 : +5 تمام استت ها یا +15 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +20 دمیج یا +5 آرمور
 3. لول 20 : +120 طلا بر دقیقه یا -40s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +17% شانس اسکیل سوم یا +500 سرعت حرکت اسکیل اول

Storm Spirit:

 1. لول 10 : +20 دمیج یا +3 افزایش مانا
 2. لول 15 : +175 اچ پی یا +10 اینتلجنس
 3. لول 20 : +40 سرعت اتک یا +7 آرمور
 4. لول 25 : +0.75s اسکیل دوم یا +10% افزایش قدرت اسپل

Sven:

 1. لول 10 : +6 استرنج یا +200 مانا
 2. لول 15 : +15 سرعت حرکت یا +6 تمام استت ها
 3. لول 20 : +30 سرعت اتک یا 15% شانس میس
 4. لول 25 : +65 دمیج یا -5s کولداون اسکیل اول

Techies:هیرو دوباره سازی شد

 • اسم اسکیل اول به Proximity Mines تغییر یافت
 • اسکیل اول دیگر توسط جم آشکار نمی شود بلکه اگر دشمنی در شعاع 400 آن باشد آشکار می شود
 • اسکیل اول فقط زمانی منفجر می شود که دشمنی بیشتر از 1.6 ثانیه برروی آن ها بایستد، اگر کسی بدون توقف از روی آن ها رد شود منفجر نمی شوند
 • بمب های اسکیل اول به 1.75 ثانیه زمان نیاز دارند تا نامرئی و فعال شوند.
 • بمب های اسکیل اول را دیگر نمیتوان اتو اتک داد.
 • دمیج اسکیل اول از فیزیکی به مجیک تغییر کرد
 • کولداون اسکیل اول از 9/8/7/5 به 12 ثانیه تغییر کرد
 • دمیج اسکیل اول از 150/190/225/260 به 225/400/575/750 تغییر یافت
 • مانای مصرفی اسکیل اول به 110/130/150/170 تغییر یافت
 • اسکیل اول دیگر دمیج کمتری را در شعاع های دور نمی دهد و درهمه شعاع به یک اندازه دمیج وارد میکند
 • در هر 400 شعاع فقط یک بمب اسکیل اول می توان کاشت
 • اچ پی بمب های اسکیل اول یک است.
 • بمب های اسکیل اول 25% دمیج را به ساختمان ها وارد می کند
 • طلایی که از نابود کردن بمب اسکیل اول می دهد از 10 به 30 و اکس پی از 12 به 0 تغییر کرد
 • بمب های اسکیل اول دمیجی که Techiesدر آن لول است را وارد می کند ، قبلا دمیج مربوط به لول هنگام کاشت بمب را می داد
 • بمب های اسکیل اول باید مستقیما مورد هدف قرار بگیرند تا قابل اتک باشند
 • آیتم های Quelling Blade, Iron Talon, Battle Fury دیگر قادر به نابود سازی بمب های اسکیل اول نیستند

 • اسکیل سوم با Blast Off جایگزین شد
 • اسکیل سوم شعاع 400 اعمال دارد و از 1000 رنج قابل استفاده است و شما را به سمت دشمن می راند و سپس منفجر می شود
 • اسکیل سوم به میزان 300/400/500/600 دمیج مجیکی می دهد و 4/5/6/7 ثانیه دشمن را سایلنس می کند
 • هنگام فرود به محل مورد نظر اسکیل سوم 50% اچ پی کل شما را به خود شما دمیج می دهد
 • اسکیل سوم 35 ثانیه کولداون دارد
 • اجرای اسکیل سوم یک ثانیه زمان میبرد

 • اسکیل دوم به جای اینکه استان کند دشمن هارا روت میکند
 • اسکیل دوم دیگر 1.6 ثانیه زمان را برای اعمال نیاز ندارد
 • کاشتن اسکیل دوم از1.5 ثانیه به 2 ثانیه افزایش یافت
 • شعاع تمایل به انفجار اسکیل دوم از 450 به 400 کاهش یافت
 • شعاع تأثیر اسکیل دوم از 450 به 600 کاهش یافت
 • مدت زمان رو اسکیل دوم 2/3/4/5.
 • اسکیل دوم دیگر تاریخ انقضا ندارد
 • اسکیل دوم دیگر دید نمی دهد اما در هنگام انفجار به محیطش می دهد

 • بمب های اسکیل شش به 0.25 ثانیه برای انفجار نیاز دارند
 • زمان مورد نیاز برای کاشت بمب های اسکیل شش از 1.5 به 1.0 کاهش یافت
 1. لول 10 : +20 سرعت حرکت یا +2 افزایش مانا
 2. لول 15 : +25% افزایش اکس پی یا +200 شعاع اجرا
 3. لول 20 : +120 طلا بر دقیقه یا -60s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 20 : +400 Blast Off دمیج یا 25% کاهش زمان اماده باش

Templar Assassin:

 • اسکیل سوم با ایلوژن های این هیرو هم کار می کند
 1. لول 10 : +25 سرعت اتک یا +15 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +6 تمام استت ها یا 12% شانس میس
 3. لول 20 : +250 اچ پی یا +40 دمیج
 4. لول 25 : +3 تعداد شارژهای اسکیل اول یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ

Terrorblade:

 1. لول 10 : +6 اچ پی افزایش یا +15 سرعت اتک
 2. لول 15 : +25 دمیج یا +175 اچ پی
 3. لول 20 : +15 اجیلیتی یا +15 سرعت حرکت
 4. لول 25 : +15 تمام استت ها یا -30s کاهش کولداون اسکیل شش

Tidehunter:

 • سرعت حرکت اسکیل اول برای برخورد از 4000 به 2500 کاهش یافت
 1. لول 10 : +50 دمیج یا +150 اچ پی
 2. لول 15 : +7 آرمور یا +30% افزایش اکس پی
 3. لول 20 : +6 افزایش مانا یا +15 استرنج
 4. لول 25 : -5 Gush آرمور یا 20% کاهش زمان اماده باش

Timbersaw:

 1. لول 10 : +150 اچ پی یا +10% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +14 اچ پی افزایش یا +15 اینتلجنس
 3. لول 20 : +5% افزایش قدرت اسپل یا +125 شعاع اجرا
 4. لول 25 : +6% کاهش استت توسط اسکیل یک یا +20 استرنج

Tinker:

 1. لول 10 : +8 اینتلجنس یا +5 آرمور
 2. لول 15 : +200 اچ پی یا 4% افزایش قدرت اسپل
 3. لول 20 : +75 شعاع اجرا یا 15% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : 20% لایف استیل از اسپل (1.5 برای غیر هیروها) یا +100 دمیج اسکیل اول

Tiny:

 • آرمور اسکیل سوم از 2/3/4/5 به 3/4/5/6 افزایش یافت
 • اسکیل سوم فقط یونیت های نزدیک را تحت تأثیر قرار میدهد و شعاع 300 را ندارد
 • دمیج اسکیل سوم از 25/35/45/55 به 40/50/60/70 افزایش یافت.
 • شانش اسکیل سوم از 10/15/20/25% به 25% تغییر یافت
 • مدت زمان استان اسکیل سوم از 1/1.25/1.5/1.75 به 0.5/1.0/1.5/2 تغییر یافت
 1. لول 10 : +6 استرنج یا +10 اینتلجنس
 2. لول 15 : +45 دمیج یا +15 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +25 سرعت اتک یا +14 افزایش مانا
 4. لول 25 : 20% کاهش زمان اماده باش یا +200 Avalanche دمیج

Treant Protector:هیرو دوباره سازی شد

 • اسکیل اول اکنون یه قابلیت پسییو است، وقتی کنار درختی باشید و به مدت 3/4/5/6 ثانیه اتک ندهید نامرئی خواهید شد و به میزان 34/28/22/12% سرعت شما افزایش پیدا می کند. وقتی که شما نامرئی بودن را با اتک رها کنید دشمن به مدت 2.2/1.8/1.4/1 ثانیه بش خواهد شد. این اتک نمی تواند که میسس برود. در حالت نامرئی می توانید لول مول نیز بزنید
 1. لول 10 : +30 سرعت اتک یا +2 افزایش مانا
 2. لول 15 : +90 طلا بر دقیقه یا +25 سرعت حرکت
 3. لول 20 : 15% کاهش زمان اماده باش یا +65 دمیج
 4. لول 25 : +5 بلاک هربخش از دمیج یا +20% 2s بش

Troll Warlord:

 1. لول 10 : +6 استرنج یا 10 اجیلیتی
 2. لول 15 : +15 سرعت حرکت یا +6 آرمور
 3. لول 20 : +300 اچ پی یا +40 دمیج
 4. لول 25 : -7s کولداون اسکیل دوم یا +20% مقاومت در برابر جادو

Tusk:

 • شعاع شوت با آقانیم از 900 به 1400 افزایش یافت
 • شعاع اتک دادن با اسکیل شش از 128 به 150 افزایش یافت
 • شعاع اتک با آقانیم اسکیل شش از 128 به 150 افزایش یافت
 • باگ مربوط به کولداون های اسکیل شش در حالت داشتن آقانیم فیکس شد
 1. لول 10 : +20% افزایش اکس پی یا +30 دمیج
 2. لول 15 : +15 استرنج یا +90 طلا بر دقیقه
 3. لول 20 : +6 آرمور یا +10% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +500 اچ پی یا +150% کریت اسکیل شش

Underlord:به کایپتان مود اضافه شد

 • به کاپیتان مود اضافه شد
 • اسکیل دوم دیگر برروی Spell Immune ها تأثیری ندارد
 • اسکیل دوم دیگر اسپل یاچیز دیگری را قطع نمی کند.
 • اسکیل دوم دیگر دمیج نمی دهد
 • مدت زمان اسکیل دوم از 1/1.5/2/2.5 به 0.9/1.2/1.5/1.8 کاهش یافت
 • اسکیل دوم اکنون هر یونیت را در هر 3.5 ثانیه تحت تأثیر قرار می دهد.
 • مدت زمان اسکیل دوم از 7 به 12 افزایش یافت
 • شعاع تأثیر اسکیل دوم از 275 به 375 افزایش یافت
 • کولدوان اسکیل دوم از 21/18/15/12 به 30/26/22/18 افزایش یافت
 • شعاع اسکیل ششم از 450 به 6افزایش یافت
 • دیلای اسکیل ششم از 5/4/3 به 6/5/4 افزایش یات
 1. لول 10 : +4 آرمور یا +2 افزایش مانا
 2. لول 15 : +200 اچ پی یا +8% افزایش قدرت اسپل
 3. لول 20 : +50 سرعت اتک یا +100 شعاع اجرا
 4. لول 25 : +0.4s اسکیل دوم یا +50 اچ پی افزایش

Undying:

 • هیل اسکیل شش از 6% به 10% افزایش یافت
 1. لول 10 : -30s زمان بازگشت بعد از مرگ یا +90 طلا بر دقیقه
 2. لول 15 : +30% افزایش اکس پی یا +300 اچ پی
 3. لول 20 : +10 تمام استت ها یا +20 سرعت حرکت
 4. لول 25 : +40 دمیج زامبی های اسکیل سوم یا +12 آرمور

Ursa:

 1. لول 10 : +25 دمیج یا +8% مقاومت در برابر جادو
 2. لول 15 : +5 آرمور یا +20 سرعت اتک
 3. لول 20 : +15 سرعت حرکت یا +250 اچ پی
 4. لول 25 : +10 اسکیل سوم دمیج یا +14 تمام استت ها

Vengeful Spirit:

 • حالت دمیج اسکیل دوم از Pure به مجیک تغییر یافت
 • دمیج اسکیل دوم از 30/50/70/90 به 45/70/95/120 افزایش یافت
 1. لول 10 : +8% مقاومت در برابر جادو یا +25 سرعت اتک
 2. لول 15 : +100 Magic Missile دمیج یا +8 تمام استت ها
 3. لول 20 : +50 دمیج یا +20 سرعت حرکت
 4. لول 25 : +20% دمیج اسکیل سوم یا اسکیل اول برروی کسانی که مجیک نمیخورند هم می خورد

Venomancer:

 1. لول 10 : +20% افزایش اکس پی یا +20 سرعت حرکت
 2. لول 15 : +175 اچ پی یا +150 شعاع اجرا
 3. لول 20 : +15% مقاومت در برابر جادو یا +75 دمیج
 4. لول 25 : 3x اچ پی و دمیج اسکیل سوم یا -60s زمان بازگشت بعد از مرگ

Viper:

 • دمیج اسکیل دوم از 2.5/5/7.5/10 به 3/6/9/12 افزایش یافت (دمیج ماکسیمم هم از 40/80/120/160 به 48/96/144/192 افزایش یافت)
 1. لول 10 : +15 دمیج یا +125 اچ پی
 2. لول 15 : +7 استرنج یا +14 اجیلیتی
 3. لول 20 : +7 آرمور یا +75 شعاع اتک
 4. لول 25 : اتک های اسکیل اول ساختمان هارا هم تحت تأثیر قرار می دهد یا +80 دمیج برثانیه اسکیل شش

Visage:

 • نقطه ی به کارافتادن اسکیل سوم از دمیج 15 به 50 افزایش یافت
 • اسکیل سوم اکنون تمام دمیج ها رابه میزان 8/12/16/20% نسبت به هرلایه کاهش می دهد
 • مدت زمان ریکاوری اسکیل سوم از 3 به 6/5/4/3 تغییر کرد
 • اسکیل سوم اکنون توله های شماراهم اگر در رنج 900 شما باشند در برمیگیرد.
 • کولداون اسکیل شش از 180/160/140 به 160/145/130 کاهش یافت
 • توله های این هیرو به جای اینکه با سه ضربه بمیرند اکنون 500/750/1000 اچ پی دارند.
 • توله های این هیرو اکنون با انواع افزایش اچ پی رفتار درستی دارند
 • دمیج های توله ها با استفاده کردن اسکیل Stone From دیگر زیاد نمیشود
 • شارژ شدن دوباره اتک دمیج توله ها از 15 به 2 کاهش یافت
 • توله ها اکنون Spell Immune نیستند
 • توله ها اکنون 35% مقاومت جادویی دارند
 • سرعت حرکت خفاش ها از380/390/400 به 430 تغییر یافت
 • دیمج های توله ها با هرشارژ از 8/14/22 به 8/16/24 تغییر یافت
 • مدت زمان اسکیل Stone Form از 8 به 6 ثانیه کاهش یافت
 • کولداون Stome Form از 20 به 14 کاهش یافت
 1. لول 10 : +60 طلا بر دقیقه یا +15% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +50 دمیج یا +100 شعاع اجرا
 3. لول 20 : +250 اچ پی یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +20% افزایش قدرت اسپل یا +120 سرعت حرکت توله ها

Warlock:

 • مانای مصرفی اسکیل اول از 120 به 140 کاهش یافت
 • اسکیل اول که بعد از دیسپل شدن همچنان دمیج میداد، فیکس شد
 1. لول 10 : +6 تمام استت ها یا +15% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +125 شعاع اجرا یا +20 سرعت حرکت
 3. لول 20 : +350 اچ پی یا -30s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : دیگر گولم ها جادو یا اسپل نمی خورند یا +15 آرمور گولم های اسکیل شش

Weaver:

 • ضریب افزایش اجیلیتی از 2.5 به 2.8 افزایش یافت
 1. لول 10 : +6 استرنج یا +30 دمیج اسکیل دوم
 2. لول 15 : +25 دمیج یا +7 تمام استت ها
 3. لول 20 : +200 اچ پی یا +15 اجیلیتی
 4. لول 25 : +200 سرعت حرکت اسکیل دوم یا +20% مقاومت در برابر جادو

Windranger:

 • کاهش دمیج اسکیل دوم در برخورد با هر یونیت از 10% به 20% افزایش یافت
 • دمیج اسکیل دوم از 120/200/280/360 به 120/220/320/420 تغییر کرد
 1. لول 10 : +15 دمیج یا +4 افزایش مانا
 2. لول 15 : +150 اچ پی یا +13 اینتلجنس
 3. لول 20 : +12% افزایش قدرت اسپل یا +12% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +100 شعاع اتک یا -5s کولداون اسکیل دوم

Winter Wyvern:

 1. لول 10 : +8 اینتلجنس یا +5 استرنج
 2. لول 15 : +15 سرعت حرکت یا +40 دمیج
 3. لول 20 : +120 طلا بر دقیقه یا -35s زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : -3s کولداون اسکیل دوم از یا +15% کاهش سرعت اسکیل اول

Witch Doctor:

 • دمیج در هر ثانیه اسکیل سوم از 5/10/15/20 به 7/14/21/28 افزایش یافت
 1. لول 10 : +200 اچ پی یا +20% افزایش اکس پی
 2. لول 15 : +75 دمیج یا -35s زمان بازگشت بعد از مرگ
 3. لول 20 : +8 آرمور یا +15% مقاومت در برابر جادو
 4. لول 25 : +150 شعاع اتک اسکیل شش یا +20 هیل کردن اسکیل دوم

Wraith King:

 • کولداون اسکیل شش از 260/160/60 به 240/140/40 کاهش یافت
 1. لول 10 : +15 دمیج یا +8 اینتلجنس
 2. لول 15 : +15 سرعت حرکت یا +200 اچ پی
 3. لول 20 : +40 سرعت اتک یا +20 استرنج
 4. لول 25 : اسکیل شش دیگر به مانا نیاز نخواهد داشت یا +20% لایف استیل اسکیل دوم

Zeus:Scepter Reworked

 • آقانیم برروی زئوس دوباره سازی شد. اکنون یک ابر در هرجایی از مپ بخواهد می سازد که 500 شعاع را در برمیگیرد و به صورت اتوماتیک برروی نزدیک ترین هیرو در هر 2.5 ثانیه دمیج می دهد. به مدت 50 ثانیه باقی می ماند و 50 ثانیه کولداون دارد و به 275 مانا نیاز دارد . 8 ضربه از هیروهای رنج و 4 ضربه از هیروهای نزدیک زن و 16 ضربه از کریپ ها نیاز دارد تا نابود شود و در هنگام نابود شدن 100 طلا می دهد شعاع اجرای این اسکیل تمام مپ را در برمیگیرد
 1. لول 10 : +2 افزایش مانا یا 150 اچ پی
 2. لول 15 : +5 آرمور یا 10% مقاومت در برابر جادو
 3. لول 20 : +30 سرعت حرکت یا -35 زمان بازگشت بعد از مرگ
 4. لول 25 : +1.5% دمیج اسکیل سوم یا +200 شعاع اجرا